Indeling requisitoir Passage

Op 14 mei 2012 start het OM met het requisitoir in het liquidatieproces Passage. Er zijn zes dagen uitgetrokken. Op vrijdag 25 mei 2012 zal het OM haar strafeisen formuleren. Het programma op de zes dagen is als volgt.

Dag 1: 14 mei 2012

Algemene onderwerpen:

  • Een algemene inleiding met een toelichting op het opsporingsonderzoek
  • De overeenkomst met La Serpe
  • De betrouwbaarheid van de verklaringen van La Serpe:
    • de bevindingen van het openbaar ministerie en de bevestigingen van de verklaringen en
    • de beschuldigingen aan het adres van La Serpe
  • De bewijswaarde van anonieme bedreigde getuigen en kroongetuigen
  • Zwijgende verdachten en de bruikbaarheid in de bewijsconstructie
  • Het gebruik van schakelbewijs

Dag 2: 15 mei 2012

De "1993-zaken"

Onderzoek Tanta: slachtoffers George Ilic en Sonny Hadziselimovic
Onderzoek Opa: slachtoffers Tonnie van Maurik
Onderzoek Cobra: slachtoffers Henie Shamell en Anne de Witte

Met een presentatie telecomgegevens en ander beeld materiaal.

Dag 3: 21 mei 2012

Onderzoek Agenda: slachtoffer Cees Houtman

Met een presentatie van de 3D-animatie, beelden van schietproeven en ander beeldmateriaal.

Dag 4: 22 mei 2012

Onderzoek Perugia: slachtoffer Thomas van der Bijl
Onderzoek Nicht: slachtoffer Atilla Önder
Onderzoek Neef 1: slachtoffer Leendert Bosnie
Onderzoek Neef 2: slachtoffer August Adjoeba

Dag 5: 24 mei 2012

Onderzoek Indiana: slachtoffer Tony Vaz
Onderzoek Oma: slachtoffer George van Dijk
Onderzoek Bilbao en wapenhandel
Onderzoek Laundry: witwasonderzoek

Dag 6: 25 mei 2012

Criminele organisatie
De eisen: strafeisen en motivering