Nieuwe rechten voor slachtoffers

Sinds 1 april geldt de nieuwe EU wet Minimumnormen slachtoffers in Nederland. Dat betekent dat slachtoffers van een misdrijf in alle EU landen dezelfde basisrechten hebben. Het OM is al een tijd bezig met de implementatie van deze wet.

Informatie voor slachtoffers

Zo staan er voorlichtingsfilmpjes op om.nl om slachtoffers te informeren over hun rechten en over wat het OM voor hen kan betekenen. Verder worden stukken vertaald in meerdere talen als dat nodig is. Brieven die het OM aan slachtoffers of nabestaanden stuurt zijn voortaan geschreven in begrijpelijker Nederlands.

Ook dit jaar zet het OM een aantal stappen voor de implementatie van de wet. Het OM gaat bijvoorbeeld alle slachtoffers, die dat willen, informeren over het detentieverloop van de dader in hun zaak.
Daarnaast begint dit voorjaar, samen met de Politie en Slachtofferhulp Nederland, een pilot voor beoordelen en beschermen. Daarmee zorgt de overheid dat vanaf 2018 kwetsbare slachtoffers de bescherming krijgen die zij nodig hebben.

Zie ook het bericht op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie