Het OM in beweging: Jaarbericht 2016

Fraude, contraterrorisme en cybercrime, drie van de vele onderwerpen die in het jaarverslag 2016 van het Parket Noord-Nederland aan de orde komen. 2016 was in vele opzichten een uitdagend jaar.

Fraude, contraterrorisme en cybercrime, drie van de vele onderwerpen die in het jaarverslag 2016 van het Parket Noord-Nederland aan de orde komen. 2016 was in vele opzichten een uitdagend jaar. Het Parket Noord-Nederland zet het strafrecht gericht in, dit in nauwe samenwerking met netwerkpartners en met aandacht voor en kennis van lokale eigenheid. Inventiviteit, innovatie, ondernemerschap, netwerken en professionaliteit zijn daarbij sleutelbegrippen.

Inventiviteit

Cybercrime is de fietsendiefstal van de toekomst, aldus de officier van justitie. De technieken om computers te ontregelen worden steeds eenvoudiger en makkelijker te verkrijgen via internet. De opsporing van cybercrime is complex en soms ingewikkeld. In Noord-Nederland wordt volop op dit onderwerp geïnvesteerd.

Innovatie

In het jaarverslag staat een aantal innovatieve projecten waarmee het Parket Noord-Nederland zich in 2016 heeft beziggehouden. Zo loopt vanaf december 2016 de pilot “Kleinschalige Voorziening” waarbij minderjarige verdachten in preventieve hechtenis niet binnen de muren van een jeugdinrichting worden ondergebracht, maar in een speciaal daarvoor ingericht gebouw op het terrein van Het Poortje Jeugdinrichtingen in Groningen. Deze pilot biedt jongeren een unieke kans.

Ondernemerschap

Het signaleren van kansen in de maatschappij. Daar staat ondernemerschap ook voor. Justitie in de Bus, een vorm van herstelrecht dat op Parket Noord-Nederland is bedacht en ontwikkeld, is daar een goed voorbeeld van. Het gaat bij JIB om conflicten of situaties die langer lopen, of langer dreigen te gaan lopen en waarbij de rollen van aangever en slachtoffer inwisselbaar zijn.

Netwerken

Het ingewikkelde probleem rond passende zorg voor mensen met verward gedrag en het voorkomen van gevaarzettend gedrag kan alleen worden aangepakt in breed overheidsverband. Zorg, begeleiding, hulpverlening en de toepassing van het strafrecht moeten elkaar aanvullen. Het parket Noord-Nederland heeft in 2016 veel stappen gezet in het creëren en onderhouden van goede netwerken.

Professionaliteit

Het parket Noord-Nederland bouwt aan een professioneel en toekomstbestendig Openbaar Ministerie. In 2015 is een tiental jonge juristen aangenomen en in 2016 opgeleid tot assistent-officier. Zij draaien ZSM-diensten naar volle tevredenheid. Een aantal van hen is inmiddels beëdigd om enkelvoudige zittingen te doen.

Via de link is het Jaarbericht 2016 te downloaden: https://www.om.nl/organisatie/landingspagina/noord-nederland/jaarbericht-2016/