Uber betaalt ruim 2,3 miljoen voor overtreden taxiwet

Uber heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in vorm van een betaling van in totaal € 2.334.409 geaccepteerd. Het bedrag is opgebouwd uit een boete van in totaal € 2.025.000 voor de vier ondernemingen Uber International B.V., Uber Netherlands B.V., Uber B.V. en Rasier Operations B.V. Daarnaast wordt het crimineel verdiend vermogen van in totaal € 309.409 ontnomen.

Vanaf juli 2014 tot en met 19 november 2015 bood Uber in Nederland binnen de Uber-app de dienst UberPop aan. Via deze dienst van Uber kon iedere privépersoon met zijn eigen auto vervoersdiensten verrichten.

Strafbare feiten

Het OM verwijt Uber dat het met UberPop de taxiwet heeft overtreden. Uber bood immers een app aan voor vervoersdiensten waarbij van de chauffeurs geen taxivergunning werd verlangd, terwijl dit wettelijk wel verplicht is.

Een taxivergunning is er voor de veiligheid van de klant. Chauffeurs krijgen een vergunning wanneer zij een erkende opleiding hebben gevolgd en een geneeskundige verklaring hebben overgelegd. Een vergunning stelt ook eisen aan de voertuigen, zoals een boordcomputer in de auto om rij- en rusttijden van de chauffeurs te kunnen controleren. Het aanbieden van taxidiensten zonder vergunning werkt daarnaast concurrentievervalsend. Taxibedrijven die wel een vergunning hebben, hebben geld moeten investeren in een medische keuring, een erkende opleiding en bijvoorbeeld het inbouwen van een boordcomputer.

Uber pleegde deze feiten door middel van vier rechtspersonen, die naar het oordeel van het OM hebben samengewerkt en elk een rol hebben gespeeld in de voorbereiding, de uitvoering en de afhandeling van de dienstverlenende service UberPop. Deze vier rechtspersonen wordt daarom het medeplegen van overtreding van de taxiwet verweten.

Het OM heeft daarnaast gekeken naar de rol van natuurlijke personen. De persoon die het beleid van Uber in Nederland uitvoerde en verantwoordelijk was voor het uitrollen van UberPop, verwijt het OM dan ook betrokkenheid bij de strafbare feiten gepleegd door Uber in Nederland.

Voor een wat uitgebreidere beschrijving van de strafbare feiten, zie feitenrelaas (pdf, 165 kB).

Passende afdoening

Gelet op alle feiten en omstandigheden vindt het OM voor Uber B.V. de maximale boete van € 810.000 passend en geboden. Gelet op de kleinere rol van de overige drie rechtspersonen ziet het Openbaar Ministerie aanleiding om in hun geval de boete te beperken tot 50% van het maximum, te weten € 405.000 per vennootschap. De persoon verantwoordelijk voor het uitrollen van UberPop in Nederland heeft een werkstraf van 90 uur verricht.

Het crimineel verdiend vermogen wordt volledig ontnomen. Uber ontving 20 % van de ritprijs als commissie. De door Uber ontvangen commissie is, na aftrek van kosten, aan te merken als wederrechtelijk verkregen voordeel en is in totaal berekend op een bedrag van € 309.409.

De overtreding van de taxiwet is inmiddels door Uber beëindigd. Uber is sinds november 2015 gestopt met het aanbieden van de dienst UberPop en zal zich nu en in de toekomst conformeren aan de Nederlandse wetgeving. Nieuwe overtredingen op dit punt zijn ook niet meer geconstateerd. Uber heeft aangegeven schoon schip te willen maken.

Het OM ziet de betaling van de transactie als een passende afdoening. In de rechtbank zou het OM met dezelfde strafeisen zijn gekomen. Het crimineel verdiende vermogen wordt volledig ontnomen, er wordt een boete betaald of werkstraf uitgevoerd en daarnaast zijn er maatregelen voor de toekomst genomen.

  • Uber betaalt € 2.025.000 boete
  • Criminele winst van € 309.409 wordt afgenomen

Veiligheid en concurrentievervalsing

Het aanbieden van taxidiensten zonder vergunning is verboden. De aanpak van illegale taxi’s (snorders) is een prioriteit binnen het taxibeleid van de overheid. Doel is de klant te beschermen en concurrentievervalsing tegen te gaan. Een vergunning wordt alleen verleend wanneer chauffeurs en taxibedrijven voldoen aan eisen op het gebied van het voertuig, de opleiding, de betrouwbaarheid, de gezondheid en de registratie van ritten en rij- en rusttijden. Die vereisten zijn er om de veiligheid van de klant te waarborgen.