Hoge transacties

Het OM kan in bepaalde gevallen de verdachte een hoge transactie aanbieden. Als de verdachte op dit aanbod ingaat, hoeft deze niet meer voor de rechter te verschijnen. Belangrijk daarbij is dat de hoge transactie als afdoening recht doet aan de geschokte rechtsorde en effect heeft voor de samenleving als geheel. Ook bij de aanpak van internationale georganiseerde criminaliteit kan de transactie een effectieve bijdrage leveren.

De hoge transactie heeft als doel om crimineel gedrag te bestraffen en crimineel vermogen af te pakken. Er dient effect te zijn voor een sector waarin door de verdachte een concurrentievoordeel is genoten.

Wanneer de verdachte een transactie aanbod weigert wordt de zaak alsnog door het OM aan de rechter worden voorgelegd.