Aanpak witwassen internationale prioriteit

De Wwft is een wet die financiële criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering beoogt te voorkomen. Om het witwassen van geld of terrorismefinanciering en corruptie moeilijker te maken, moeten banken, maar ook andere financiële instellingen en notarissen, accountants, belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden.

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Banken hebben, als centrale instituten in de financiële wereld, een belangrijke functie bij het signaleren van (mogelijke) criminaliteit. Ze zijn een zogenoemde poortwachten en bewaken ons financiële stelsel tegen criminele geldstromen. Poortwachters zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de Wwft nakomen. Voor het waarborgen van een integere bedrijfsvoering is het essentieel dat financiële instellingen weten met wie zij een zakelijke relatie aangaan door het doen van cliëntenonderzoek. Die gegevens moeten ook bewaard worden. Het hoofddoel hierbij is dat de instelling weet met wie zij zaken doet en waarvoor de zakelijke relatie gebruikt wordt (Customer Due Diligence – CDD) Een integere bedrijfsvoering is de verantwoordelijkheid van de instelling.