Eis van 2 jaar gevangenisstraf voor verdachte mensensmokkel

Het Functioneel Parket eiste vandaag voor de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van 2 jaar tegen een 39-jarige man die verdacht wordt van mensensmokkel van Filipijnen. De man zou Filipijnen tegen betaling van duizenden euro’s naar Nederland hebben laten komen met de belofte van werk in de catering op booreilanden voor de kust. In de praktijk bleek de verdachte nauwelijks tot geen werk te hebben voor de Filipijnen. Naast mensensmokkel wordt de man ook arbeidsuitbuiting en valsheid in geschrift verweten.

De 39-jarige man heeft tussen 2012 en 2014 tientallen Filipijnen onder valse voorwendselen naar Nederland laten komen. De Filipijnen tekenden een contract voor werk op booreilanden, waarin hen een salaris werd toegezegd dat voldoet aan het wettelijk minimumloon in Nederland. Aan de hand van deze contracten werden verblijfsvergunningen en werkvergunningen aangevraagd. In de praktijk werden de arbeidscontracten waarschijnlijk niet nagekomen. Uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat er voor de Filipijnen nauwelijks werk was in de catering op booreilanden. De Filipijnse slachtoffers zaten vermoedelijk geruime tijd zonder de toegezegde inkomsten, terwijl ze hoge kosten hadden gemaakt om naar Nederland te komen. In de perioden dat ze wel konden werken kregen zij beduidend minder loon betaald dan was voorgespiegeld.

Strafwaardigheid en eis

“Verdachte is in zijn behandeling van de Filippijnen verder gegaan dan enkel slecht werkgeverschap dan wel slechte dienstverlening. Hij heeft doelbewust gebruik gemaakt van de benarde positie waarin een illegaal dan wel een niet gefortuneerde werkzoekende zich bevindt. Daarmee heeft hij allereerst inbreuk gemaakt op een recht dat ieder mens toekomt, te weten het recht om op een fatsoenlijke manier behandelt te worden. Het beloven van werk en papieren is daarbij gebruikt als de wortel die de Filippijnen telkens weer is voorgehouden om in de slechte situatie te komen en te blijven. Hierbij merk ik op, dat de situatie als de onderhavige ernstig is, maar ook niet zo erg als in andere uitbuitingszaken waarbij sprake is van meer intimidatie en geweld. Wel kenmerkt zich het handelen van verdachte door de grote schaal waarop hij opereerde. Vermoedelijk zijn er zo tussen de 22 en 60 Filippijnen naar Nederland gelokt of aangespoord hier te blijven. Door de wijze waarop verdachte de aangevers behandeld heeft, heeft hij een concurrentie voordeel behaald ten opzichte van goedwillende uitzendbureaus. Verdachte heeft namelijk min of meer permanent een groep werkwillige Filipijnse medewerkers stand-by staan. Het moet voor de aangevers ook buitengewoon wrang zijn geweest dat juist een landgenoot, iemand die ze meenden te kunnen vertrouwen, hen heeft uitgebuit. Daarom acht ik een gevangenisstraf van 2 jaar, met aftrek van voorarrest, op zijn plaats.“, aldus de officier van justitie.

Aanpak mensenhandel

Mensenhandel vormt een grove inbreuk op de menselijke waardigheid en de lichamelijke en geestelijke integriteit van slachtoffers en wordt gezien als schending van fundamentele mensenrechten. Voorbeelden van mensenhandel zijn gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting, maar bijvoorbeeld ook gedwongen bedelarij en het onder dwang laten plegen van criminele activiteiten. Het OM pakt samen met de politie, opsporingsdiensten zoals de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Koninklijke Marechaussee (KMar), gemeenten en andere relevante partners mensenhandel op een integrale wijze aan.