Tot 12 maanden geëist voor illegale export en handel in papegaaien

In dit onderzoek is er sprake van tientallen zendingen van papegaaiachtige met valse veterinaire documenten, sommige met groen geverfde vleugels of zwart geverfde snavels om ze op een andere soort te laten lijken. Een man uit Den Haag stond gisteren en vandaag samen met zijn vader, medepleger, terecht voor de rechtbank in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de hoofdverdachte illegale export en handel in papegaaien, het overtreden van veterinaire regels, valsheid in geschrift en oplichting. De hoofdverdachte hoorde een gevangenisstraf van 12 maanden tegen zich eisen.

Uit onderzoek door de NVWA blijkt dat verdachten meer dan 50 jaar ervaring hebben in de vogelhandel, met name met de handel in papegaaiachtige vogels. Volgens het OM heeft de hoofdverdachte met zijn bedrijf gedurende langere tijd stelselmatig gebruik gemaakt van valse documenten die benodigd waren voor het exporteren van vogels. Zo zouden gezondheidscertificaten zijn opgemaakt waarin gesteld werd dat alle vogels  vrij waren van papegaaienziekte, terwijl er in werkelijkheid geen enkele keuring door een dierenarts had plaatsgevonden.

Gezondheidstesten en quarantainebepalingen

Veel landen eisen voor de import van vogels gezondheidstesten en quarantainebepalingen om het land te beschermen tegen insleep van dierziektes. Exporten van vogels zonder deze vereiste of met valse documenten, terwijl verplichte keuringen en quarantainemaatregelen niet plaatsvonden, brengen aanzienlijke risico's met zich mee ten aanzien van de verspreiding van besmettelijke dierziekten. Dit brengt ook risico's voor de volksgezondheid met zich mee in de landen waar naartoe werd geëxporteerd.  De vogels kunnen namelijk bepaalde (aangewezen) vogelziektes zoals vogelgriep, pseudovogelpest en bijvoorbeeld papegaaienziekte met zich meebrengen. Deze ziektes zijn overdraagbaar op de mens. Ook dient er over de conditie van de te exporteren vogels te worden verklaard.  Alleen bij de NVWA aangestelde dierenartsen mogen zo’n gezondheidsverklaring opstellen, afstempelen  en tekenen. Correcte naleving van deze voorschriften is van bijzonder belang, omdat overtreding het risico op uitbraak van dierziekten, of de verspreiding daarvan, vergroot.

Geverfde vleugels en snavels

Naast regels over de bescherming tegen de verspreiding van dierziekten, speelt ook de overtreding van de handel in beschermde diersoorten een rol in deze rechtzaak. Taiwan heeft een importverbod voor bepaalde soorten CITES I uitgevaardigd. Het land heeft haar grens gesloten voor de import van bepaalde soorten papegaaien die onder deze beschermingscategorie vallen. Dit om de handel in deze soort te beperken. Papegaaien die vallen onder CITES-II-soorten mogen wel ingevoerd worden in Taiwan. Bij onderschepte zendingen vogels van verdachten werden Ara macao’s aangetroffen waarvan de gele vleugels groen waren geverfd zodat ze leken op groenvleugelara’s. Bij sommige aangetroffen geelkopamazones waren de hoornkleurige snavels zwart geverfd zodat ze leken op geelvoorhoofd amazones. Op die manier leken de CITES-I-vogels op CITES-II-vogels. Volgens de officier was de reden van dit omkatten van de vogels dat het importverbod werd omzeild.

Ernst van de feiten en strafeis

De hoofdverdachte heeft met zijn bedrijf het systeem om op verantwoorde en gecontroleerde basis dierentransporten te verzorgen, ondermijnd. “Hij heeft daarmee niet alleen het algemeen belang geschaad, maar ook het belang van de dier- en volksgezondheid, louter en alleen vanwege het oogmerk van financieel gewin,” aldus de officier. De uitgebreide regelgeving op Europees en nationaal niveau ter voorkoming van de verspreiding van dierziekten – en daarmee ook de volksgezondheid – is niet voor niets in het leven geroepen en het negeren van die regelgeving kan zeer ernstige gevolgen hebben, zowel in sociaal als economisch opzicht. De handelwijze van verdachte, met medeplegen van zijn vader, heeft daarnaast ook een concurrentievervalsend effect gehad. Degenen die wel plichtmatig de regelgeving naleven zijn daardoor benadeeld.

Het OM vindt een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk en een voorwaardelijk beroepsverbod voor de duur van 2 jaar met een proeftijd van 2 jaar voor de hoofdverdachte op zijn plaats.  Voor het bedrijf eist de officier 20.000 euro boete en een voorwaardelijke sluiting. Zijn vader, medepleger, hoorde gisteren een werkstraf van 30 uur en een geldboete van 7500 euro tegen zich eisen. Ook kondigt de officier een ontnemingsvordering aan.

De rechtbank doet 15 april 2020 uitspraak.