Berisping zaaksofficier Gees teruggedraaid

De berisping die is opgelegd aan de zaaksofficier van de zaak Gees wordt teruggedraaid. Dat heeft de hoofdofficier van parket Noord-Nederland besloten.

Berisping

De berisping werd in 2019 door de toenmalige hoofdofficier van Openbaar Ministerie (OM) Noord-Nederland opgelegd na aanbevelingen door het OM Noord-Holland. Tegen de officier was aangifte gedaan van valsheid in geschrifte. Naar aanleiding van de aangifte heeft de Rijksrecherche onder leiding van het OM Noord-Holland onderzoek verricht. Het OM constateerde indertijd dat er fouten zijn gemaakt, maar vond een strafrechtelijke vervolging een te zware reactie op hetgeen de officier in deze kwestie kon worden verweten. Een disciplinaire afdoening zou hier meer op zijn plaats zijn. De zaak werd geseponeerd en na een zorgvuldig disciplinair traject werd de officier schriftelijk berispt.

Arrest

De inhoudelijke behandeling van de zaak Gees heeft op 25 juli 2019 geleid tot een arrest. In dat arrest overweegt het Hof Arnhem-Leeuwarden, anders dan de rechtbank Noord-Nederland, dat er geen enkele aanleiding was om te oordelen dat er sprake is geweest van misleiding door het Openbaar Ministerie.

Tegelijkertijd liep er een procedure op basis van een artikel 12 Sv-klacht tegen de sepotbeslissing van parket Noord-Holland, die was ingediend bij het Gerechtshof Amsterdam. In die procedure is op 11 februari 2020 uitspraak gedaan. In haar uitspraak overweegt het Hof ook dat er geen aanwijzingen zijn om aan te nemen dat de officier opzet had de rechter de misleiden, ook niet in voorwaardelijke zin.

Ten onrechte als verdachte aangemerkt

Op basis van het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de beschikking van het Hof Amsterdam is de sepotcode van de eerdere procedure aangepast. Met de sepotbeslissing van het OM Noord-Holland was al aangegeven dat een strafrechtelijke vervolging een te zware reactie zou zijn op wat de officier kon worden verweten. Zij werd in deze eerder procedure echter wel als verdachte aangemerkt. Met de aanpassing van de sepotcode staat nu vast dat de officier indertijd ten onrechte als verdachte is aangemerkt. Hiermee vervalt ook de oorspronkelijke aanbeveling om de officier te berispen.