Grote zorgen over huiselijk geweld tijdens coronacrisis: “Het zicht vertroebelt”

Het is vaak een verborgen probleem. Jaarlijks hebben naar schatting tussen de 200.000 en 230.000 volwassenen te maken met ernstig of herhaaldelijk huiselijk geweld. Ruim 100.000 kinderen per jaar zijn slachtoffer van kindermishandeling. Samen met andere partijen werken wij hard aan de aanpak van huiselijk geweld. Het probleem dreigt tijdens de coronacrisis nóg meer aan het zicht onttrokken te worden: “Wij hebben daar grote zorgen over”, zegt persofficier Janine Kramer.

In Oost-Brabant wordt er nauw samengewerkt om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. Een belangrijk onderdeel van die samenwerking is het signaleren van huiselijk geweld. En juist tijdens de coronacrisis zit daar volgens Kramer een groot obstakel: “Doorgaans komen signalen van huiselijk geweld binnen via bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen, scholen, kinderopvang, sportverenigingen en familieleden. Maar de sociale controle is voor een belangrijk deel weggevallen en dus komen er minder signalen binnen.”

Spanningen

Tijdens de coronacrisis kunnen de spanningen in veel gezinnen soms hoog oplopen. Volgens Kramer is dat begrijpelijk: “Mensen zitten met veel onzekerheid en gezinsleden zitten vaak langere tijd op elkaars lip. Het kan niet anders dan dat er toename is van huiselijk geweld, maar bij ons komen niet meer zaken binnen. Het zicht op huiselijk geweld wordt vertroebeld en juist dat is zorgwekkend omdat slachtoffers nu niet de hulp krijgen die ze horen te krijgen.”

Uiteenlopend

Huiselijk geweld kent vele vormen en is volgens Kramer een veelkoppig monster: “Wij krijgen dossiers binnen van uiteenlopende zaken. Het gaat daarbij om partnergeweld en ex-partnergeweld, ook in de vorm van psychische mishandeling en stalking. Maar denk ook aan kindermishandeling en ouderenmishandeling, een groot probleem. Ik ken schrijnende gevallen die jaren hebben aangehouden voordat het probleem aan de oppervlakte kwam. En vaak waren signalen van buiten het begin van een aanpak.

Rol OM

Veel mensen zien het Openbaar Ministerie als de partij die een zaak voor de rechter brengt, maar volgens Kramer gebeurt er meer dan dat, juist in dit soort zaken: “Uiteraard is het onze primaire taak om de norm neer te zetten, óók in zaken van huiselijke geweld. Onze insteek is daarnaast het voorkomen van nieuw geweld en het laten helpen van slachtoffers van huiselijk geweld. Wij kijken per situatie wat de beste interventie is. Natuurlijk straffen wij daders, maar in onze aanpak ligt de nadruk daarbij op het, in samenwerking met ketenpartners uit het zorgdomein en het sociaal domein, voorkomen van nieuwe gevallen, het doorbreken van een gewelddadig patroon. Hulpverlening moet soms worden afgedwongen en juridisch gezien hebben wij daar mogelijkheden voor, dat is heel belangrijk.”

Samenwerking

Kramer roept iedereen op om juist tijdens deze crisis alert te blijven en vermoedens van huiselijk geweld te delen, ook al is de drempel voor mensen soms hoog. “Mensen vinden het lastig om vermoedens te delen, want misschien hebben ze het mis en zijn ze bang dat mensen onterecht beschuldigd worden met alle gevolgen van dien. Daarom is het belangrijk dat ze weten er in de hele keten professionals werken met heel veel ervaring, kennis en kunde op dit terrein. Zij gaan niet roekeloos te werk en zullen altijd en zeer zorgvuldig handelen in het belang van de betrokkenen.

Wat kun jij doen?

In deze tijd is het belangrijk om extra aandacht te hebben bij vermoedens van huiselijk geweld. Let op de signalen, ga in gesprek of vraag om advies en hulp als je je zorgen maakt. Bel bij direct gevaar altijd 112. Gaat het niet goed in je eigen gezin? Of ben je zelf slachtoffer van mishandeling? Dan kun je via 0800-2000 bij Veilig Thuis terecht voor advies en hulp.