OM eist boete van 75.000 euro tegen werkgever vanwege dood door schuld bij liftongeval Geldrop

In het najaar van 2017 is een werkneemster van een kledingzaak in Geldrop bezig met het verplaatsen van kleding van de 1e verdieping naar de begane grond, middels een uit 1994 stammende goederenheffer. Zij raakt met haar hoofd bekneld tussen het lifthek en de bovenste stang van de kooilift die naar beneden ging. Het slachtoffer heeft, tot ontdekking, vermoedelijk geruime tijd bekneld gezeten terwijl het volle gewicht van de kooilift op haar hoofd drukte. Bij ontdekking bleek ze te zijn overleden. Terwijl de hulpdiensten al aanwezig waren en het overlijden van de vrouw was geconstateerd, gleed de lift plots langs haar hoofd en viel op de begane grond. “Het is een groot geluk dat zich toen niemand op de begane grond onder de liftkooi bevond.”, aldus de officier.

Het OM verwijt de werkgever dood door schuld en het feit dat zij haar werknemers liet werken met een ondeugdelijke lift die niet voldeed aan de Arbo veiligheidseisen en zonder de benodigde veiligheidsinstructies. Tegen de werkgever eist het OM een flinke geldboete van 75.000 Euro.

Ernstige veiligheidsmisdrijven

“Met enige regelmaat gebeuren er in Nederland ongelukken met goederenliften, goederenheffers en/of kooiliften waarbij werknemers gewond raken of erger, zoals in de zaak van vandaag, waarbij een dodelijk slachtoffer is te betreuren. Ik zeg ongelukken, maar als je er wat beter naar kijkt, zijn het geen ongelukken maar zoals de Britten zeggen: accidents waiting to happen. Als een dergelijke goederenlift niet veilig geconstrueerd is zodat het gevaar bestaat bekneld te raken. Als door de werkgever de risico’s en de gevaren bij gebruik niet goed zijn geïnventariseerd en beoordeeld en onvoldoende maatregelen zijn getroffen om die risico’s te voorkomen en te beperken. Als werknemers niet door de werkgever voldoende zijn geïnstrueerd voor het veilig gebruiken van een dergelijke lift en het gaat op een gruwelijke wijze mis. Dan hebben we het niet over ongelukken maar over ernstige veiligheidsmisdrijven.”, aldus de officier.

Middels deze zaak wil het OM  de liftbranche,  werkgevers en eigenaren van goederenliften er op wijzen zo nodig doeltreffende maatregelen te nemen om ernstige situaties en ongevallen als deze te voorkomen.

De betreffende goederenheffer waar het vandaag om gaat werd gebruikt om kleding op, in de lift aanwezige, rails te plaatsen. De lift kon in beweging worden gebracht door de hekken te sluiten en op een in de nabijheid aanwezige knop te drukken. Waarschijnlijk heeft het slachtoffer, toen de lift al in beweging was gezet, getracht de in de lift hangende kleding te corrigeren en is daarbij met haar hoofd boven het hek in de liftschaft gekomen en bekneld geraakt.

Onveilige liftconstructie

Volgens onderzoek was de liftconstructie onveilig. De lift had op de eerste verdieping slechts een halfhoge schachtafscherming waardoor er een groot risico op beknelling was voor goederen en personen. Ook was er geen beveiliging die maakte dat bij beknelling de liftmotor stopte. Dat betekent dat de liftmotor doorloopt, de ketting verder afrolt en de lift naar beneden valt zodra de oorzaak van de beknelling is opgeheven.

Bijzonder tragisch in deze zaak is dat er in het pand bij een eerdere eigenaar ook al een incident met de lift had plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan werden aanpassingen aan de lift gedaan maar niet zodanige dat de lift wel voldeed aan de Arboveiligheid. Door de fabrikant zijn bediening- en veiligheidsvoorschriften opgesteld welke bij de lift zijn opgehangen. Echter, gebruikers werden daarbij onvoldoende op het risico van beknelling gewezen.

Ernst van de feiten

“Uit niets is gebleken dat de werkgever een risico-inventarisatie heeft gedaan dan wel heeft vastgesteld dat er een goede risico-inventarisatie aanwezig was van eerdere eigenaren van het winkelpand. Geen van de gehoorde werknemers is ooit voorgelicht over instructies en voorschriften en er werd ook niet toegezien op naleving van de instructies en voorschriften. Het enkele feit dat er summiere veiligheidsinstructies bij de lift hingen is in dit verband volstrekt onvoldoende. De werkgever heeft haar eigen verantwoordelijkheid volledig miskent, aldus de officier. Het bedrijf had moeten onderzoeken of de lift veilig was, had werknemers moeten instrueren en had er op toe moeten zien dat instructies nageleefd werden. Zij wist of had redelijkerwijs moeten weten dat door dit ernstige en verwijtbare nalaten levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer werknemers kon ontstaan.”

Strafeis

De officier eist een geldboete van 75.000 Euro voor de werkgever. De Inspectie SZW heeft tijdens het onderzoek de liften die in gebruik waren bij de betreffende werkgever geïnspecteerd en bij enkele liften gebreken aangetroffen en daarop maatregelen genomen. Verder zal de Inspectie onderzoeken of meerdere liften van dit type in de handel of in gebruik zijn en als deze niet aan de producteisen voldoen ook maatregelen treffen.

De rechtbank doet op dinsdag 23 juni uitspraak.