OM eist voorwaardelijke stillegging tegen twee veehouders in verband met verwaarlozen dieren

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Leeuwarden een voorwaardelijke stillegging geëist tegen een 66-jarige rundveehoudster uit de gemeente Leeuwarden en een 59-jarige rundveehouder uit de gemeente Coevorden. Het OM verwijt beide verdachten het onthouden van de juiste zorg aan hun runderen.

De 66-jarige rundveehoudster uit Leeuwarden hield begin 2019 bijna honderd runderen. Uit onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat de dieren niet over schone en droge ligplaatsen konden beschikken. De stallen op het boerenbedrijf waren vervuild met urine en mest. Een aantal beschikte ook niet over gezond voedsel. De verdachte heeft al eens een voorlopige maatregel gehad, waarin stond dat zij maar een beperkt aantal dieren mag houden.

De 59-jarige rundveehouder hield ook bijna honderd runderen. De NVWA constateerde na onderzoek dat niet alle beesten over schone en droge ligplaatsen konden beschikken. Veel voer dat aanwezig was op het erf, was volgens de NVWA beschimmeld en verrot. Een groot aantal dieren kon niet over voldoende en goed voedsel beschikken, waardoor de beesten ernstig vermagerd en in slechte conditie verkeerden. De NVWA heeft al twee maal tientallen beesten afgevoerd na het toepassen van bestuursdwang. Dit ingrijpen van de NVWA heeft er toe geleid dat verdachte zijn bedrijf anders heeft ingericht en hulp heeft gevraagd. Hij houdt nu dertig stuks vleesrunderen. 

Strafeis

“Dieren op een boerenbedrijf zijn afhankelijk van mensen. Die hebben zich te houden aan de regels die gesteld zijn voor het houden van dieren. De dieren zijn dus niet onbeschermd", zei de officier op zitting. 

De officier van justitie heeft laten meewegen dat de 66-jarige veehoudster inmiddels hulp heeft ingehuurd om haar te helpen bij de verzorging van de dieren. De officier wil wel een stevige stok achter de deur om het welzijn van de dieren te bevorderen. Hij eist daarom een geldboete van 5000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren. Daarnaast eist hij ook een voorwaardelijke stillegging van het bedrijf gedurende 1 jaar met een proeftijd van drie jaren. Als bijzondere voorwaarde eist hij dat de verdachte gedurende de eerste dertig maanden van de proeftijd in de winter niet meer runderen houdt dan veertig stuks (inclusief jongvee). Indien mevrouw iemand in dienst heeft voor minstens vier uur per dag gedurende vijf dagen per week kan dat aantal worden opgehoogd naar tachtig stuks (inclusief jongvee).

De 59-jarige rundveehouder hoorde een straf eisen van een geldboete van 2500 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en een stillegging van het bedrijf voor de duur van een half jaar geheel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren met als bijzondere voorwaarde dat verdachte in de periode van 1 november tot 30 april niet meer dan dertig runderen zal houden. De leeftijd van deze runderen moet in de periode van 1 november tot en met 30 april 12 maanden of ouder zijn. Gedurende de hele proeftijd dient de verdachte zorg te dragen dat de op het bedrijf geboren kalveren binnen drie weken na de geboorte van het bedrijf worden afgevoerd.