Consumenten om tuin geleid met merkvervalste wodka

Het begon met een door Douane gecontroleerde zending voor een eenmansbedrijf in Nederland, bestaande uit ruim 54.000 flessendoppen uit China. Doppen van slechte kwaliteit met daarop de naam “SMINROFF”, in dezelfde stijl en met hetzelfde beeldmerk als een bekend wodkamerk. Het vermoeden dat de doppen bestemd waren om flessen illegale wodka mee af te sluiten was gewekt en onderzoek volgde. Vandaag stond de eigenaar van het Nederlandse bedrijf waar de zending voor bestemd was terecht. Het OM verwijt hem merkenfraude en fraude met (buitenlandse) accijnszegels.

Het onderzoek

Uit het onderzoek door de FIOD dat volgde bleek dat de doppen in eerste instantie werden afgeleverd op het huisadres van verdachte om maanden later naar Ierland te worden vervoerd. Daar kwamen de doppen terecht in een loods, waar door de lokale autoriteiten op verzoek van Nederland, ook etiketten en andere zaken werden aangetroffen die duidden op grootschalige fraude met illegale en merkvervalste drank.

In de woning van verdachte in Nederland werd ook een groot aantal doppen, etiketten en vervalste accijnszegels aangetroffen evenals correspondentie met een producent in China. Hieruit bleek dat er bewust voor gekozen was de merknaam met een geringe afwijking ten opzichte van het bekende wodkamerk op de doppen te laten drukken. Een merkhouder zou er volgens de officier nooit voor kiezen om zijn of haar merknaam met een geringe afwijking op doppen of andere goederen te laten drukken. Volgens het OM zijn de doppen dan ook voor geen enkel ander doel vervaardigd dan om consumenten te misleiden en hen de overtuiging te geven dat zij echte wodka van een bekend merk kochten. Er zijn overigens geen aanwijzingen dat flessen van de illegale wodka op de Nederlandse markt terecht zijn gekomen.

Vervalste etiketten, doppen en accijnszegels

Verdachte maakte volgens het OM deel uit van een organisatie die zich op zeer grote schaal bezig hield met merkenfraude en accijnsfraude. In Ierland was een groepering actief die op zeer grote schaal alcohol, zoals merkvervalste wodka, verkocht van verschillende merken en dit deed in flessen die niet uitsluitend voorzien waren van vervalste etiketten en doppen, maar ook van vervalste accijnszegels. Verdachte fungeerde als toeleverancier voor die organisatie, aldus de officier. Zo heeft hij grote hoeveelheden etiketten en doppen in China besteld en deze naar Ierland laten vervoeren. Het zijn volgens de officier juist deze etiketten en doppen geweest die de organisatie in staat stelde om merkvervalste wodka als echte merkwodka te verkopen en te doen alsof de heffingen volledig waren betaald. Hierdoor zijn waarschijnlijk grote hoeveelheden consumenten om de tuin geleid. “Gelukkig zijn er geen aanwijzingen dat het om gevaarlijke drank ging.”, aldus de officier.

Strafeis

Verdachte was volgens het OM op meerdere manieren aan de organisatie in Ierland verbonden. Zijn betrokkenheid bij de organisatie reikte verder dan uitsluitend de etiketten en doppen. Ook blijkt hij in Polen eerder betrokken te zijn geweest bij een vergelijkbare zaak als waarvoor hij nu terecht staat.

Omdat verdachte zo lang actief is geweest voor deze Ierse organisatie, maar ook gezien de vergevorderde leeftijd van verdachte is de officier van mening dat in deze zaak en gezien de persoonlijke omstandigheden van deze verdachte 60 uur taakstraf, bij niet juiste uitvoering 30 dagen vervangende hechtenis en 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar op zijn plaats is.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.