Boete geëist voor dodelijk ongeval met werkkooi

Drie mannen zijn in 2016 in de gemeente Zaltbommel aan het werk om een reclamedoek op te hangen aan een gebouw. Ze werken hierbij op een hoogte van zo’n 12 meter. Doordat de werkkooi waarin zij zitten naar beneden valt komen twee mannen te overlijden, de derde raakt zwaargewond. “Het is overduidelijk dat niemand dit ongeval heeft gewild. Desondanks heb ik, als officier van justitie, een strafzaak aanhangig gemaakt. Dit is omdat de wetgever de opdracht heeft gegeven aan de werkgever om te zorgen dat de mensen die onder zijn verantwoordelijkheid werken, veilig kunnen werken en ’s avonds weer gezond naar huis kunnen gaan.”, aldus de officier. 

In de rechtbank in Zwolle heeft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag een boete geëist tegen een bedrijf, dat als werkgever van de slachtoffers wordt gezien, vanwege het overtreden van de veiligheidsvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidsomstandighedenbesluit. Daardoor ontstond er ernstig gevaar voor in ieder geval de drie werknemers die met een werkkooi naar beneden zijn gevallen. Ook verwijt het OM de twee verdachten, een aannemersbedrijf en de verhuurder van de verreiker dood en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Volgens het OM heeft de aannemer er niet alles aan gedaan om het ongeval met de werknemers te voorkomen. De officier: “de wetgever heeft de norm gesteld dat het strafbaar is als je aanmerkelijk onvoorzichtig handelt waardoor er een ongeval ontstaat waarbij zwaar lichamelijk letsel ontstaat of zelfs de dood volgt.”

Ongeval 

Het onderzoek naar het ongeval op 3 mei 2016 is door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) uitgevoerd. Het aannemersbedrijf was bezig met renovatie van een pand en was begonnen met sloopwerkzaamheden. Om het sloopafval af te voeren uit het gebouw werd er volgens het OM bij de verhuurder een verreiker ingehuurd. Een verreiker is een voertuig met een telescooparm dat zware lasten kan tillen en verplaatsen. De verhuurder regelde hierbij een machinist. Tijdens de sloopwerkzaamheden wilde volgens het OM het aannemersbedrijf een reclamedoek ophangen aan het gebouw aan de zijde van de snelweg met de naam van het bedrijf. De verreiker met werkkooi werd gebruikt voor het ophangen van een reclamedoek. Diverse omstandigheden leidden volgens de officier tot het dodelijk ongeluk.

Aan het aannemersbedrijf wordt met name verweten dat ze geen controle heeft uitgeoefend of de werkzaamheden die op een hoogte van zo’n 12 meter moesten worden uitgevoerd veilig werden verricht. Verder wordt het aannemersbedrijf verweten dat niet goed gecontroleerd is of de machinist van de verreiker voldoende vaardig was om met een werkkooi te werken en dat niet gecontroleerd is of de verreiker voldoende onderhouden was en tijdig gekeurd. 

Aan de verhuurder van de verreiker die ook de machinist heeft ingezet wordt verweten dat hij onvoldoende heeft gecontroleerd of de machinist terzake kundig was en dat hij onvoldoende instructie heeft gegeven aan de machinist die met een voor hem vreemde verreiker moest werken. Tot slot wordt hem verweten dat de verreiker niet goed onderhouden was en niet tijdig gekeurd.

ISZW is tot de conclusie gekomen dat door een gebrek aan het aankoppelingssysteem de werkkooi is losgekomen van de verreiker. De machinist had bovendien nagelaten een extra veiligheidspin aan te brengen.

Ernst van de feiten en strafmaat. 

In de Arbowet is verankerd dat werknemers recht hebben op een veilige en gezonde werkplek. De primaire verantwoordelijkheid voor het inrichten van een dergelijke werkplek rust op de feitelijke werkgever, die verplicht is een arbobeleid te voeren dat gericht is op de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers. De officier eist op de zitting een boete van 30.000 euro tegen het aannemersbedrijf. De verhuurder van de verreiker hoorde een taakstraf van 220 uur tegen zich eisen.

De zitting gaat vrijdag verder in de rechtbank in Zwolle. Dan maakt de rechtbank bekend wanneer zij uitspraak doet.