Vierentwintig maanden gevangenisstraf geëist voor bedrijfsspionage

Vandaag eiste het Openbaar Ministerie (OM) 24 maanden gevangenisstraf tegen een man die zich schuldig zou hebben gemaakt aan bedrijfsspionage. Volgens het OM zou de man bedrijfsgeheimen van zijn werkgever Siemens hebben geschonden, door deze aan Chinese concurrenten bekend te maken. Ook verwijt het OM hem niet ambtelijke corruptie en witwassen. Vandaag moest de man zich verantwoorden voor de rechtbank te Zwolle.

Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was een aangifte van Siemens. Uit onafhankelijk onderzoek van Siemens zelf bleek dat de betreffende werknemer, hier de verdachte, op grote schaal stoomturbinetechnologie van Siemens had gedeeld met concurrenten van Siemens in China. Hij zou hier een vergoeding voor vragen en vermoedelijk heeft hij hier ca. 127.500 euro mee verdiend.

Anoniem e-mailadres en alias

De verdachte werd door de FIOD aangehouden terwijl hij onderweg was naar China. Daarbij en bij de huiszoeking werden verschillende gegevensdragers in beslag genomen evenals een NAS, een zeer grote aan een netwerk verbonden harde schijf. De data die op deze gegevensdragers werd aangetroffen, leverde de bevestiging dat verdachte middels een anoniem e-mailadres met gebruikmaking van een alias, tekeningen en gegevens van Siemens met derden had gedeeld. Ook bleek dat hij middels dit e-mailadres de nodige communicatie over de vergoeding voor die tekeningen en andere informatie had uitgewisseld.

Uit nader onderzoek bleek dat verdachte informatie had gedeeld en werkzaamheden had verricht ten behoeve van 16 verschillende turbineprojecten, waarbij hij met ca. 183 verschillende e-mails maar liefst 1.199 bestanden heeft verstuurd. Volgens de officier was het grootste deel van deze gedeelde informatie bedrijfsgeheim en dat terwijl verdachte contractueel tot geheimhouding verplicht was.

Ernst van de feiten

Volgens de officier is het feit dat verdachte van meet af aan met een anoniem e-mailadres en een verhullende alias heeft gecommuniceerd, een zeer sterke aanwijzing dat verdachte vanaf het aller eerste moment geen andere dan een criminele intentie heeft gehad bij de handel in informatie.
Verdachte zou zich volgens het OM 7 jaar lang ten behoeve van een Chinees staatsbedrijf met bedrijfsspionage bij zijn eigen werkgever hebben bezig gehouden. Siemens zou hierdoor een omzet van ca. 37 miljoen euro zijn misgelopen, verdachte zou hier tenminste 127.500 euro mee hebben verdiend.

Verdachte stelt zich volgens de officier op het standpunt dat wat hij gedaan heeft niet erg is. Volgens verdachte zou Siemens er rekening mee hebben gehouden dat de technologie in andere handen zou komen, de technologie zou verouderd zijn en Siemens zou deze technologie juist hebben willen delen met China. Volgens de officier zijn al deze argumenten niet relevant en allemaal te weerleggen.

Hier komt volgens de officier bij dat het niet aan verdachte is om de afweging te maken met wie Siemens informatie deelt maar aan Siemens zelf. “Wanneer verdachte dit had willen delen waren er voldoende mogelijkheden om “met open vizier” toestemming te vragen.”

Strafmaat en eis

“Verdachte heeft het in hem gestelde vertrouwen als senior medewerker in ernstige mate beschaamd evenals de moraal en het vertrouwen binnen de Siemens organisatie ernstig aangetast. Een verdachte die aan het einde van zijn loopbaan, terwijl hij al een zeer goed salaris kreeg, bewogen wordt om gevoelige, geheime concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie, zoals tekeningen en andere technische gegevens te verzamelen en te openbaren aan tenminste één Chinees staatsbedrijf. Iemand die zich schuldig maakt aan, in gewoon taalgebruik, bedrijfsspionage.”, aldus de officier.

“Bedrijfsspionage verzwakt de concurrentiekracht van bedrijven en tast hele economieën aan. De bedrijfsspionage verzwakte in deze specifieke zaak de positie van Siemens, tastte het eerlijke speelveld aan en veroorzaakte grote schade.”

Toen verdachte gepakt was heeft hij volgens de officier niet willen meewerken aan het onderzoek en geen enkel inzicht getoond in de ernst en de verwijtbaarheid van zijn gedragingen. “Hij bagatelliseert zijn eigen handelingen en geeft nog steeds geen openheid van zaken.”, aldus de officier.

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden met aftrek van de voorlopige hechtenis is hier volgens de officier dan ook op zijn plaats. Tevens eist hij een ontnemingsvordering van 127.500 euro en deelt hij mede dat Siemens zich als benadeelde partij heeft gesteld en een bedrag van 205.695 euro aan schade van verdachte vordert.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.