De wondere wereld van een oplichter en project Food Hub Macedonië

Mysterieuze en geheime genootschappen, het Vaticaan en vrijmetselaars, intriges, prinsen en baronnen, onmetelijke rijkdommen en exotische bestemmingen, daar ging het vandaag in de rechtbank in Zwolle over. Het ging niet over een boek van Dan Brown maar over de “Wondere Wereld” van de hoofdverdachte in een omvangrijke oplichtingszaak. Vandaag hebben 4 verdachten, waaronder de hoofdverdachte, zich verantwoord voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hen oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Tegen de hoofdverdachte werd vandaag 54 maanden cel geëist.

Mooie verhalen

De officier nam de rechtbank vandaag mee in de wereld van de hoofdverdachte. “Een wereld waarin hij volgens het OM anderen een eigen werkelijkheid presenteerde met ingewikkelde financiële constructies en mooie verhalen. Onder de streep was het niet meer dan dat; mooie verhalen. In werkelijkheid ging achter deze mooie verhalen een gewiekste oplichter schuil die zich bediende van grootse connecties, exclusieve genootschappen en de meest aansprekende namen. Een oplichter die zijn slachtoffers liet geloven dat zij speciaal waren en onderdeel mochten uitmaken van een selecte en bijzondere groep investeerders.”, aldus de officier.

Uit het onderzoek blijkt volgens het OM dat waar verdachte verscheen, de mooie projecten over elkaar heen tuimelden. Leugens en fantasieverhalen volgden elkaar in snel tempo op maar de door hem aangeprezen projecten kwamen niet van de grond. Want als het geld van investeerders bij verdachte binnen kwam, ging het op aan privézaken. “Niet alleen waren investeerders dan hun geld kwijt, ook menig project en droom van de oorspronkelijk bedenker is door verdachte om zeep geholpen.”, aldus de officier.

De meeste dromen zijn bedrog

En dat is ook wat er volgens het OM is gebeurd met het project waar het in deze zaak voornamelijk om ging: de Food Hub Macedonië. “Een in potentie mooi en duurzaam kassenbouwproject waarin meerdere personen heilig geloofden en in volle overtuiging hebben geïnvesteerd in zowel geld als in arbeid. Verdachte liet mensen in dromen geloven en aan investeerders werden gouden bergen beloofd.”

Maar de meeste dromen zijn gewoon bedrog. Uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat het ingelegde geld in hoofdzaak is gebruikt voor privé bestedingen van vooral de hoofdverdachte, te beginnen met het (deels) afbetalen van zijn privé-schulden aan de Rabobank. Het geld dat door investeerders is overgemaakt is volgens het OM niet of nauwelijks besteed aan het project. Het project is nooit van de grond gekomen. De investeerders hebben hun investeringen in rook zien opgaan.

Naast de hoofdverdachte zijn er 3 medeverdachten gedagvaard. Zij liepen volgens het OM niet alleen mee in het kielzog van de hoofdverdachte, maar wisten wel beter dan zijn verhalen te geloven. Alle drie hebben zij op hun eigen manier de hoofdverdachte geholpen, zelf voordeel getrokken en zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten.

Ernst van de feiten

“De investeerders die hier het schip in zijn gegaan en zich terecht bedrogen voelen, hadden ieder een eigen reden om te willen deelnemen aan de FHM. En dat was niet enkel geld verdienen. Zij wilden een maatschappelijk relevante bijdrage leveren, uit klimaat- en/of humanitaire overwegingen. Zij wilden geld verdienen, maar ook ‘goed doen’, werkgelegenheid scheppen, voedselvoorziening, zoeken naar alternatieve energiebronnen, etc. Zij wilden een mooi project realiseren. De hoofdverdachte heeft hier misbruik van gemaakt en zijn slachtoffers om de tuin geleid. Enkelen van hen hebben om te kunnen investeren zelfs een lening moeten afsluiten en anderen zijn in ernstige financiële problemen gekomen en hebben hun oude dag voorziening in rook zien opgaan. Door zijn handelen zijn investeerders hun geld kwijt. Feitelijk heeft de hoofdverdachte een spoor van ellende achtergelaten en de impact van zijn handelen betreft niet slechts de investeerders, maar reikt tot over de landsgrenzen: hij heeft goodwill en vertrouwen in de Nederlandse handel geschaad. Zijn handelen werkt niet alleen marktverstorend, maar het geeft Nederland ook een slecht imago.”

“De Rabobank is ook opgelicht. De hoofdverdachte heeft onder valse voorwendselen een lening verstrekt gekregen en ook die gelden privé gebruikt. En het zijn niet alleen gelden van de Rabobank; ook de Staat der Nederlanden is door de Garantieregeling benadeeld. En geld van de staat is bedoeld voor ons allemaal; voor zaken als gezondheidszorg en onderwijs en niet voor malafide ondernemers. Tot slot, het is ook zeer kwalijk dat door de hoofdverdachte, met medewerking van twee medeverdachten, valselijk een arbeidsovereenkomst is opgesteld om een hypotheek te verkrijgen. Aan een dergelijke overeenkomst komt in het bancaire verkeer veel betekenis toe. Op grond daarvan kan een bank immers beoordelen of iemand kredietwaardig is.“, aldus de officier.

Strafeis

Het geld van de investeerders is op, stelt de officier. De hoofdverdachte heeft het vrijwel volledig besteed aan persoonlijke uitgaven. Dat rekent zij hem zwaar aan. Wat zij hem ook zwaar aanrekent, is dat hij – ondanks een uitdrukkelijke schorsing voorwaarde – gewoon door is gegaan met vage projecten op het internet. Om die reden heeft de rechtbank de schorsing van de voorlopige hechtenis opgeheven en staat hij internationaal gesignaleerd. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 54 maanden met aftrek voorarrest en een beroepsverbod van 5 jaar is hier volgens de officier op zijn plaats. Tevens eiste de officier een vordering ontneming van 2 miljoen euro, want misdaad mag niet lonen.

De medeverdachten hoorden respectievelijk een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en 240 uur werkstraf, een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk en een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk tegen zich eisen. Ook van hen eiste de officier een vordering ontneming voor het wederrechtelijk verkregen vermogen.