Geldboete voor vals testrapport Covid19 sneltesten

Inzek International Trading B.V. uit Apeldoorn, handelend onder de naam Biozek, en eigenaar Z. H., hebben een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in de vorm van een geldboete van in totaal 30.000 euro betaald. Het bedrijf en zijn eigenaar betalen de boete vanwege het verstrekken van vervalste testrapporten aan de Inspectie Gezondheid & Jeugd, behorende bij Covid19-sneltesten.

Inzek is leverancier van onder meer Covid19-sneltesten. Deze producten worden onder eigen naam verkocht, maar zijn door Inzek ingekocht bij de daadwerkelijke producent in China. Inzek verkocht de testen internationaal, veelal aan grootschalige afnemers en aan tussenpersonen die het verder verkochten. Aan haar eigen afnemers deed zij voorkomen alsof zij zélf de producent was van deze testen.

Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van informatie van buitenlandse autoriteiten. Bij een tweetal naar Inzek te herleiden zendingen met Biozek COVID19-testen werd informatie aangetroffen welke mogelijk niet correct zou zijn. Tijdens het onderzoek van de FIOD werd tijdens het verdere onderzoek onder meer geconstateerd dat Inzek enkele testrapporten van voornoemde testen had gewijzigd. In april van dit jaar vond een doorzoeking plaats bij Inzek en werd verdachte H. aangehouden.

Volgens verdachte had Inzek het Europese alleenrecht om de COVID19 testen in Europa te verhandelen. Ook zou er een overeenkomst met de daadwerkelijk Chinese producent zijn waarin staat dat Inzek mocht doen voorkomen dat zij de producent was van de testen. De testen werden door de daadwerkelijke producent in China voorzien van het Biozek logo en Inzek/Biozek distribueerde de testen vervolgens als eigen testen onder haar Europese en internationale afnemers. Om naar de eigen afnemers te doen voorkomen dat Inzek/Biozek zelf de ontwikkelaar en producent was had verdachte eigenhandig het bij de sneltesten behorende testrapport aangepast, waarbij onder meer de namen van de onderzoeker en reviewer van het rapport waren aangepast. Verdachte stelt dat dit is gedaan om te voorkomen dat zijn afnemers rechtstreeks gingen afnemen bij de Chinese fabrikant. In het opsporingsonderzoek is vastgesteld dat de uitslag van het originele testrapport door verdachte niet is gewijzigd.

Geen controle toezicht meer mogelijk

Bij het wijzigen van de testrapporten gaat het om het wijzigen van de naam van de producent en de namen van onderzoekers. Door dit rapport vervolgens aan derden, waaronder de toezichthouder IGJ, te verstrekken zijn deze onjuist geïnformeerd. Dergelijke informatie is essentieel voor het vormen van een oordeel over de betrouwbaarheid van het onderzoek en/of de uitkomsten van de testresultaten. Het aanpassen van dergelijke informatie levert een strafbaar feit op, de autoriteiten horen juist te worden geïnformeerd en dienen een zelfstandig oordeel te kunnen vormen over de verstrekte informatie.

Passende afdoening

Het OM ziet het betalen van een geldboete van in totaal 30.000 euro door Inzek en Z.H. als een passende afdoening voor de valsheid in geschrifte. In de zittingzaal had de officier een soortgelijke straf geëist.