Strafeisen tot 8 jaar voor criminele organisatie in overzeese cocaïnetransporten

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank Noord-Holland op Schiphol gevangenisstraffen variërend van 4 tot 8 jaar geëist tegen een hoofdverdachte uit Sneek en vijf van zijn familieleden en aanverwanten. Het OM verdenkt deze zes van een criminele organisatie vormen gericht op grootschalige wereldwijde import van drugs. Ook is volgens het OM sprake van witwassen. Een zevende verdachte is alleen voor witwassen vervolgd en tegen hem eiste het OM 1 maand voorwaardelijk.

De verdachten zijn mannen tussen de 29 en 77 jaar en afkomstig uit Sneek. Het OM eiste gevangenisstraffen van 1 maand voorwaardelijk, 4 jaar, 6 jaar (viermaal) en 8 jaar.

Onderzoek

Het onderzoek 26Azure is in 2013 gestart, mede op basis van informatie over de hoofdverdachte en zijn groepering, die zich zouden bezighouden met cocaïne transporten middels zeilboten.

Het betreft volgens het OM een criminele organisatie onder leiding van de hoofdverdachte die (wereldwijd) via overzeese transporten middels zeilboten vanuit Zuid-Amerika cocaïne invoert in Nederland en vervoert en die transporten voorbereidt. Doel: fors geld verdienen. Dit blijkt uit het gegeven dat er in diverse landen in Zuid-Amerika en de Cariben (bronlanden voor cocaïne) voorbereidingshandelingen zijn getroffen onder valse, verdachte en verhullende omstandigheden. En laten deze mensen nu ook geldstromen en goederen hebben of heen en weer laten gaan, waardoor maar één conclusie mogelijk is: witwassen.

Modus operandi

Het OM spreekt van een zeer nauw contact en vergaande samenwerking tussen de leden van de groep die middels versluierd taalgebruik onderling communiceren. Hun modus operandi ziet er ruwweg als volgt uit: Er wordt op zoek gegaan naar een zeilboot in de Cariben, die vaarklaar is. Bij de aankoop van de boot wordt erop aangedrongen om contant met zwart geld te betalen, het liefst fysiek in Nederland danwel elders in Europa. Vervolgens wordt er onderhandeld en wordt de koop afgesloten. Daarbij wordt onder een valse naam opgetreden en de boot wordt op naam gezet van iemand anders dan de hoofdonderhandelaar. Ook de boot wisselt van naam, om traceren voor politie en justitie te bemoeilijken.

Wanneer de koop rond is, vliegt de bemanning betaald in en worden er nadere voorbereidingshandelingen getroffen, zoals het aankopen van een opblaasbootje, motor, proviand en brandstof. Ook wordt de onderkant van de boot schoongemaakt, opdat die snel kan varen.

Tegelijk wordt de cocaïne geregeld om te vervoeren. Het liefst vanuit Suriname, waar de partij voor de kust kan worden opgehaald. De cocaïne lijkt niet zelf geproduceerd of aangekocht te worden, maar de groep treedt op als vervoerder van de cocaïne, waarna de groep wordt uitbetaald in cocaïne of geld. Bij het transport wordt gebruikgemaakt van jerrycans om de cocaïne in te vervoeren. Gedurende het transport wordt gebruikgemaakt van een satelliettelefoon en nieuwe gsm’s, waarmee versleuteld en met verhullend taalgebruik wordt gecommuniceerd. Bij het uitvaren wordt als bestemming de Canarische eilanden opgegeven, om de autoriteiten om de tuin te leiden. Wanneer het transport klaar is, wordt een nieuwe boot aangekocht voor een nieuwe transport. 

Het internationale karakter van de drugshandel blijkt onder meer uit de reisbewegingen van de leden van de criminele organisatie. Zo zijn alle leden fysiek afgereisd naar Trinidad en zijn de meeste leden in Curaçao en Suriname geweest. Naast deze landen hebben leden ook onder meer Venezuela, Ecuador en Colombia aangedaan gedurende de ten laste gelegde periode begin 2013-eind november 2014.   

Volgens het OM is gebleken dat de verdachten misbruik maken van het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen, afgegeven in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Herhaling

Het OM rekent het verdachten zwaar aan dat zij niets geleerd lijken te hebben van fouten in het verleden, maar zich hardnekkig blijven schuldig maken aan het plegen van misdrijven. In meerdere gevallen is gebleken dat er zelfs niet voor wordt geschroomd om vanuit detentie plannen te smeden voor drugstransporten.

De hoofdverdachte werd geschorst tijdens het onderzoek, maar is vervolgens opgepakt en veroordeeld bij een drugstransport op Martinique. Nagenoeg alle verdachten zijn bekend bij politie en justitie, soms vanwege meerdere veroordelingen op het gebied van het voorbereiden van drugstransporten. Dat zij keer op keer in herhaling vallen, vindt het OM “onvoorstelbaar” en is meegewogen in het bepalen van de zwaarte van de strafeisen.

Uitspraak

Alleen in de zaak tegen de leider van het crimineel samenwerkingsverband is sprake van beslag. Het OM heeft de verbeurdverklaring geëist van diens auto (een zwarte Volkswagen Touareg), omdat verdachte hiermee verdovende middelen heeft vervoerd. Vanwege het vermoeden van witwassen eist het OM dat ook een geldbedrag van 7.286 euro wordt afgepakt, evenals een bij de man aangetroffen kilo cocaïne.

De rechtbank doet uitspraak op 11 januari 2021.