Veehouder mag activiteiten voorwaardelijk oppakken

Een veehouder in de provincie Zuid-Holland mag na zes maanden zijn dieren weer verplaatsen en verkopen. Ook mag hij diverse schuren op zijn terrein weer in gebruik nemen. Voor de rechtbank in Den Haag eiste het Openbaar Ministerie (OM) donderdag wel een werkstraf van 120 uur met een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden met drie jaar proeftijd. De rechter ging in haar uitspraak mee met de werkstraf, maar stelde een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van drie jaar.

De veehouderij kreeg in juli 2020 van de officier van justitie beperkende maatregelen opgelegd voor zes maanden vanwege illegale slacht van geiten en schapen. Aanleiding was een strafrechtelijk onderzoek van de politie-eenheid Den Haag Team Milieu en de NVWA.
De veehouder slachtte zijn schapen en geiten buiten een slachthuis om zonder voorafgaande bedwelming. Ook gaf hij zijn particuliere klanten de gelegenheid en middelen om zelf de dieren ter plaatse te doden en te slachten. Het welzijn van deze dieren is hierbij ernstig benadeeld. Hiermee heeft hij ook ongekeurd vlees in de voedselketen gebracht, wat gezondheidsrisico’s voor de consumenten tot gevolg kan hebben. Om de illegale slacht verborgen te houden, werd het slachtafval onttrokken aan de verwerking.

Heterdaad

Tegen de veehouder is bij herhaling voor dezelfde feiten strafrechtelijk en bestuurlijk opgetreden. Desondanks ging hij door met de illegale verkoop en slacht. Op 12 juli 2020 zijn de veehouder en twee van zijn klanten op heterdaad aangehouden.  

Het zonder voorafgaande bedwelming doden en slachten van schapen en geiten buiten een slachthuis is verboden. Dit is uitsluitend toegestaan in een door de NVWA erkend slachthuis. Onder permanent toezicht van een officiële dierenarts worden dieren daar door gekwalificeerd personeel gedood.

Vordering

De officier van justitie heeft op de zitting aangegeven, dat als de verdachte zich weer schuldig maakt aan soortgelijke strafbare handelingen, stillegging van zijn bedrijf wordt gevorderd. Verder heeft het OM aangekondigd dat de winsten uit zijn illegale praktijk zullen worden teruggevorderd.