'Ik ga de bush bush niet in. Daar heb ik zo mijn mensen voor.”

Advertenties op een internetsite, een anonieme melding en informatie uit een ander politieonderzoek leidde naar een internationale illegale vogelhandelaar. Deze moest zich vandaag als verdachte verantwoorden tegenover de rechtbank in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hem de illegale import van (door CITES) beschermde vogels evenals het overtreden van veterinaire regels.

Verdachte zou in landen buiten de EU vogels uit het wild laten vangen. De vogels gingen niet vergezeld van een verplichte herkomstverklaring en ook kon door verdachte niet worden aangetoond dat de vogels in (verplichte) quarantaine waren geweest.

Het gaat om onder andere Chinese Wielewalen, Baardvoqels, Blauwrugdwergpapegaaien, Grijswangbaardvogel, Zwartbrauwbaardvogel en Psilopogon oorti. Deze soorten komen niet voor in de EU. Dat deze vogels uit het wild gevangen zijn en van buiten de EU  komen én dat verdachte dit wist, is volgens de officier heel duidelijk uit het onderzoek gebleken. “lk ga de bush bush niet in. Daar heb ik zo mijn mensen voor. We kennen vangers die ze kunnen vangen. Het probleem is de vogels Europa binnen te krijgen”, aldus de verdachte in een van de vele afgetapte chatsessies.

Ernst van de feiten

“Verdachte heeft sinds 2015 talloze vogels aangeboden op binnen- en buitenlandse websites en op de vogelmarkt  in Zwolle. Hij heeft vogels in Nederland op zijn bedrijf gebracht, samengebracht, verzameld en onder zich gehad zonder te controleren of aan alle vereiste voorschriften is voldaan en zonder zich te vergewissen van de herkomst van de vogels.” Door vogels samen te brengen en te vervoeren is het mogelijk dat besmettelijke dierziekten, zoals vogelgriep, uit landen buiten Europa met de vogels mee ingevoerd worden en zich in Nederland verspreiden. Volgens het OM handelde verdachte bedrijfsmatig in vogels, daarom mag van hem verwacht worden dat hij, meer dan de gemiddelde persoon, kennis heeft van de regelgeving met betrekking tot de import van vogels van binnen en buiten de EU.

“Het overtreden van veterinaire regels heeft rechtstreeks te maken met dier- en volksgezondheid.  Het is daarom van het grootste belang dat de handel in dieren, waaronder vogels,  plaatsvindt overeenkomstig de internationale regelgeving. De wetgever heeft strenge straffen gesteld op de overtreding van deze bepalingen. Verdachte heeft bewust het risico genomen dat besmettelijke vogelziektes, die overdraagbaar zijn op de mens, zouden worden verspreid.” Het Openbaar Ministerie neemt hem dat zeer kwalijk.

Strafmaat

Hoewel verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten, is hij wel bekend in de illegale vogelhandel-wereld. Verdachte heeft ook de regels over bescherming van aangetroffen Cites vogels overtreden en daarmee de soortenbescherming onder druk gezet.

Volgens de officier neemt verdachte het niet zo nauw met de geldende wet- en regelgeving en is in algemene zin bereid om ook vogels die daaraan niet voldoen in te kopen en te verkopen. ”Het bedrijf is niet geregistreerd, er is geen gezondheidsplan voor de vogels en de administratie werd niet goed bijgehouden. Deze handelwijze van verdachte zal vanuit bedrijfsmatig oogpunt – als regelgeving wordt genegeerd en gemanipuleerd – ook een concurrentievervalsend effect hebben gehad, waardoor degenen die wel plichtmatig de regelgeving naleven zijn benadeeld.,” aldus de officier.

Mede door de proces houding van verdachte evenals het verstrijken van de redelijke termijn vindt de officier hier een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 3 jaar en een beroepsverbod van 3 jaar met een proeftijd van 3 jaar ook op zijn plaats.

De rechtbank doet op 26 januari uitspraak.