Nieuwe klap voor georganiseerde misdaad

Opnieuw heeft een grootschalig internationaal onderzoek (Argus) tot in detail zicht gegeven in de versleutelde communicatie van criminele organisaties. Opsporingsdiensten zijn er in geslaagd toegang te verkrijgen tot honderden miljoenen berichten van gebruikers van Sky ECC. Vanaf medio februari 2021 kon dit versleutelde verkeer ‘live’ worden meegelezen. De server van Sky ECC is vandaag offline gehaald en in beslag genomen door de Nederlandse autoriteiten.

Aanbieder cryptotelefoons Sky ECC offline gehaald

Gezamenlijk persbericht Openbaar Ministerie en Politie

Bij een reeks politieacties, ook in samenwerking met de FIOD, zijn vandaag in heel het land 30 aanhoudingen verricht en 75 woningen en kantoren doorzocht. Daarbij is onder meer beslag gelegd op 28 vuurwapens in Rotterdam.

Eerder al leidde het onderzoek Argus tot de onderschepping van grote hoeveelheden harddrugs. Het gaat om internationale inbeslagnames van duizenden kilo’s cocaïne, heroïne, hasj. Daarnaast zijn er meerdere wapens inbeslaggenomen en drugslabs ontdekt en ontmanteld en zijn miljoenen euro’s in beslag genomen. Bij de eerdere acties zijn in Nederland 43 verdachten aangehouden.

Ook in België zijn vandaag op grote schaal aanhoudingen verricht en huiszoekingen gedaan.

Hard geraakt

Het onderzoek Argus heeft hiermee de georganiseerde misdaad hard geraakt. Internationale organisaties die zich bezig houden met grootschalige drugshandel en witwaspraktijken, gewelddadige afrekeningen etc. zijn volledig afhankelijk van afgeschermde communicatie. De gebruikers wanen zich veilig en denken hiermee uit handen van politie en justitie te blijven. Het platform Sky ECC beloofde haar gebruikers een beveiligd wereldwijd netwerk.

Operatie Argus volgt op het onderzoek Lemont, waarbinnen in 2020 de opsporingsdiensten erin slaagden ‘live’ mee te lezen over de schouders van grote aantallen criminelen die gebruik maakten van EncroChat.

De ontmanteling van Sky ECC is tegen deze achtergrond de overtreffende trap. Veel gebruikers van EncroChat zijn vorig jaar overgestapt naar Sky ECC. Het bedrijf is inmiddels wereldwijd de grootste aanbieder van crypto communicatie met zo’n 70.000 gebruikers. In Nederland zijn ongeveer 11.000 Sky-accounts toegewezen aan Nederlandse gebruikers.

Sleutelrol

Tijdens de zogenoemde ’live’ fase zijn alleen al in Nederland tientallen geplande ernstige geweldsdelicten, waaronder ontvoeringen, liquidaties en schietpartijen voorkomen. Enkele honderden politiemensen van alle eenheden hebben de afgelopen maanden stand-by gestaan en zijn ingezet om opvolging te kunnen geven aan de onderschepte berichten. Het zwaartepunt lag bij de rechercheurs van de Eenheid Amsterdam en de Landelijke Eenheid. Het Team High Tech Crime had een sleutelrol in de grootschalige operatie. Binnen het OM leidden officieren van justitie van het Landelijk Parket en het OM Amsterdam het onderzoek.

Honderden miljoenen berichten worden in een datawarehouse opgeslagen en onderzocht. De resultaten hebben  op dit moment al cruciale informatie opgeleverd voor verschillende belangrijke strafrechtelijke onderzoeken.

De verkregen informatie zal naar verwachting de komende tijd zijn weerslag hebben op de georganiseerde misdaad. De informatie uit Argus wordt ook gedeeld met een groot aantal buitenlandse opsporingsdiensten

Unieke inkijk

Voor de Nederlandse opsporingsdiensten en het OM was een belangrijkste doel van het internationale onderzoek om de aanbieder van Sky ECC aan te pakken. Daarmee  is eveneens een unieke inkijk verkregen in de wereld van de georganiseerde misdaad. De ‘live’ fase heeft levensbedreigende situaties voorkomen en doorbraken in strafrechtelijke onderzoeken opgeleverd. Bovendien is op nationaal en internationaal niveau door dit onderzoek een aantal grote criminelen geïdentificeerd, gelokaliseerd en aangehouden.