Ouders die opdraaien voor de schade die hun kind heeft veroorzaakt, hoe zit dat?

De ouders van een jongen van 13 moeten opdraaien voor de duizenden euro's schade die hun zoon heeft aangericht tijdens de rellen in Eindhoven op 24 januari. Dat bepaalde de rechter gisteren conform onze eis in deze zaak. Het leidt tot veel vragen op social media. Wij legden de meest gestelde vragen voor aan de officier van justitie.

Waarom moet alle schade volgens het OM vergoed worden door de daders?

“Iedereen heeft gezien dat er enorm veel schade is aangericht. Er zijn tal van ruiten vernield en andere spullen vernield of gestolen. Wij vinden dat de daders hiervoor op moeten draaien. Slachtoffers kunnen schade verhalen op de verdachte die een strafbaar feit heeft gepleegd. Dat gebeurt door het indienen van een zogenaamde vordering benadeelde partij. De rechter beslist uiteindelijk of iemand schade moet terugbetalen.”

Waarom moeten in dit geval de ouders betalen?

“Wanneer een kind nog geen 14 jaar oud is, dan is degene die het ouderlijk gezag uitoefent of die de voogd is aansprakelijk voor de daden van het kind. Dat staat in de wet. In veel gevallen gaat het dus om de ouders. Trapt je kind per ongeluk een bal door een ruit van de buren? Dan zijn de ouders óók aansprakelijk.”

Daar ben je toch voor verzekerd als ouder?

“In het geval van die bal door de ruit wel, maar wanneer er sprake is van opzet wordt het een ander verhaal. In de voorwaarden van verzekeringsmaatschappijen zijn dit soort gevallen uitgesloten.”

Wat als ouders niet kunnen betalen?

“Er wordt altijd goed gekeken naar de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden die mensen hebben en met het Centraal Justitieel Incassobureau kunnen altijd betalingsregelingen worden getroffen. Wanneer mensen niet nu kunnen betalen zijn er over een tijd misschien wel mogelijkheden. Daar wordt allemaal naar gekeken.” Op de site van het CJIB lees je daarover meer: https://www.cjib.nl/innen-incasseren

Wordt het schadebedrag niet verdeeld onder de daders?

Zeker bij openlijke geweldpleging ben je als groep verantwoordelijk voor wat er gebeurt. En dus draai je als groep ook op voor de schade. De rechter kan bepalen dat ieder lid van de groep voor het gehele bedrag aansprakelijk wordt gesteld. Het geld wordt geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau. Het is verder aan de daders onderling hoe ze de boel verdelen. Uitgangspunt is dat dit niet het probleem is van de benadeelde partij. Die krijgt gewoon zijn geld.

Wordt alle schade uiteindelijk vergoed?

Het zijn voor daders vaak flinke bedragen, maar het geld staat niet in verhouding tot de werkelijk aangerichte schade. Toch gaat er een heel duidelijk signaal vanuit: wie de boel vernielt die betaalt de schade.