OM eist 37 maanden gevangenisstraf in onderzoek naar cocaïne en witwassen

37 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Zo luidt de strafeis in een cocaïneonderzoek van het Landelijk Parket vandaag in de rechtbank Amsterdam tegen een 35-jarige verdachte uit Amsterdam. Hij wordt ervan verdacht dat hij als coördinerend lid van een criminele organisatie in vereniging met anderen betalingsmiddelen en voorwerpen voorhanden heeft gehad voor de voorbereiding, verwerking, vervaardiging en verkoop van cocaïne. Ook verdenkt het OM hem van witwassen.

De officier van justitie eiste bovendien de verbeurdverklaring van een Audi A3 als voorwerp van witwassen en van de PGP-telefoons die zijn gebruikt. Het OM is in aansluiting daarop van mening dat van verdachte 84.174 euro wederrechtelijk verkregen vermogen dient te betalen.

Start onderzoek

Het onderzoek 26Spencer van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is gestart naar aanleiding van informatie van de Britse autoriteiten van 13 juni 2018 dat een zekere persoon een criminele organisatie leidt die zich bezighoudt met drugshandel in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Aan de criminele organisatie nemen ook zijn twee neven deel. Omdat tijdens het onderzoek de andere twee amper in beeld kwamen, is gaandeweg de focus van de Landelijke Eenheid onder gezag van het Landelijk Parket verlegd naar één van deze neven, die vandaag terecht stond.

Op basis van onder andere opgenomen gesprekken tussen verdachte en derden, met wie hij ontmoetingen had, concludeert de officier van justitie dat hij betrokken is bij de voorbereiding van cocaïnehandel en daarbij een coördinerende rol heeft.

Cocaïnelaboratorium en meer betrokken adressen

Op 19 februari 2019 en 3 april 2019 heeft de politie doorzoekingen gedaan in vier huizen in Amsterdam die bij de groepering in gebruik bleken te zijn. Het betroffen in alle gevallen woningen waar leden van de groepering stond ingeschreven, maar waar zij nooit als bewoner(s) zijn gezien.

Op de adressen zijn voorwerpen aangetroffen die wijzen op bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verkopen, verstrekken en vervaardigen van cocaïne. Te denken valt aan onder andere voorwerpen aangetroffen om cocaïnepasta om te zetten in cocaïnepoeder en vervolgens tot blokken te persen en verpakken, waaronder aceton, versnijdingsmiddel, een pers, magnetrons, stempels en sjablonen. Op sommige plekken zijn sporen van of kleine hoeveelheden cocaïne aangetroffen en in beslag genomen.

Eén adres, een tussenwoning in een woonwijk, bleek als cocaïnelaboratorium in gebruik voor het wassen, versnijden, verpakken en markeren van cocaïne met stempels met opdruk. Hier zijn onder andere afzuiginstallaties, een vacuümmeerapparaat en sealbags aangetroffen. Het OM rekent het de verdachte zwaar aan dat door zijn handelen veiligheidsrisico’s ontstonden voor de omgeving en omwonenden, bijvoorbeeld door gebruik van het licht ontvlambare aceton.

Ook de woning van de verdachte in Amsterdam is door de politie doorzocht en hij werd aangehouden. Op zijn adres en twee andere adressen zijn PGP-telefoons gevonden, die erom bekend staan bij criminelen in gebruik te zijn om onderling afgeschermd van politie en justitie te kunnen communiceren.

In één van de huizen is 20.000 euro in contanten in een plantenbak aangetroffen en in beslag genomen. Ook is bewijs gevonden dat de verdachte voor 1400 euro stempels en sjablonen heeft besteld. Het OM verdenkt hem van het witwassen van deze bedragen en van een geldbedrag van ruim 21.400 euro waarmee hij contant een Audi A3 heeft afgerekend.

Professionele criminele organisatie

Volgens het OM is sprake van een professionele cocaïne verwerkingslocatie, waar een professionele organisatie achter moet zitten. Een organisatie die bewust en nauw samenwerkt en over de deskundigheid beschikt om cocaïne te verwerken. “Het aantreffen in één van de doorzochte panden van professioneel ingebouwde verborgen ruimte wijst er op dat er sprake is van een professioneel georganiseerd samenwerkingsverband”, aldus de officier van justitie. “De goederen die in het huis dat als cocaïnelaboratorium in gebruik was, zijn aangetroffen in combinatie met de 1400 euro aan stickers en sjablonen die verdachte heeft besteld, betaald en afgehaald, duiden op (de intentie tot) verwerking en bewerking van grote hoeveelheden, zo niet honderden kilo’s cocaïne.”

Ook het feit dat gebruik wordt gemaakt van diverse locaties/huizen duidt op organisatiekracht en de beschikking over (veel) geld en onderling vertrouwen. De officier van justitie in haar requisitoir vandaag: “De personen die erbij betrokken zijn, moeten te vertrouwen zijn. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de risico’s die het bekend worden daarvan met zich brengen en het geld dat is gemoeid met de cocaïne.”

Verdachte heeft in de visie van het OM bijgedragen aan een georganiseerde vorm van drugscriminaliteit die de laatste jaren in ons land grote vormen heeft aangenomen. Drugscriminaliteit die gepaard gaat met zware, vaak gewelddadige criminaliteit en zwarte geldstromen waardoor de Nederlandse economie wordt ondermijnd. Ook het witwassen is een ernstig feit aangezien dat het economisch verkeer en het vertrouwen daarin schaadt. Bovendien draagt witwassen bij aan de instandhouding van criminaliteit, want de drijfveer daarachter is in de regel winstbejag. Een stevige strafeis is naar mening van de officier van justitie op zijn plaats.

Uitspraak

De rechtbank doet uitspraak op 29 juli 2021.