Zes vragen over aanhouding 73-jarige man uit Apeldoorn

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland maakte gisteren bekend dat een 73-jarige man uit Apeldoorn is aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding. De aanhouding heeft veel publiciteit veroorzaakt. Daarom hier een toelichting.

1.    Waarom is deze man aangehouden?

De aanhouding is verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar strafbare hulp bij zelfdoding. In dat onderzoek wordt ook gekeken naar de rol van de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Dit onderzoek is opgestart naar aanleiding van een aantal recente gevallen van zelfdoding. Het OM kan nu niet ingaan op het aantal, en ook niet op de vragen waar en wanneer deze overlijdens hebben plaatsgehad. Het onderzoek loopt.

2.       Waar verdenkt het OM de man van?

Het OM verdenkt de man van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding. Concreet wordt hij verdacht van deelneming aan een criminele organisatie die als oogmerk heeft het plegen en/of beramen van het misdrijf hulp bij zelfdoding. Hulp bij zelfdoding is een strafbaar feit.

Deze verdenking van deelneming aan een criminele organisatie krijgt in de media veel aandacht. Daarom hier enige verduidelijking:

De term  “criminele organisatie’’ is een juridische term die in artikel 140 Wetboek van Strafrecht staat vermeld. Van een criminele organisatie is sprake als twee of meer personen zich in een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband bezighouden met het plegen van misdrijven en/of het beramen ervan.

Een criminele organisatie heeft dus het oogmerk om misdrijven te plegen. Vaak wordt bij een “criminele organisatie’’ gedacht aan zware georganiseerde criminaliteit, zoals grootschalige handel in harddrugs. Maar het oogmerk van een criminele organisatie kan op elk type misdrijf gericht zijn.

3.       Ziet het OM de CLW nu als een criminele organisatie?

De verdenking heeft betrekking op deze verdachte. Hij wordt ervan verdacht te hebben deelgenomen aan een criminele organisatie. De verdachte is betrokken bij de CLW, maar de conclusie dat met de criminele organisatie (dus) de CLW wordt bedoeld, is niet juist.

4.       Het zou gaan om de voorzitter van de CLW. Is dat juist?

Het OM heeft de betrokkenheid van de verdachte bij CLW bevestigd, maar heeft over de naam van de betrokkene en zijn functie geen mededelingen gedaan. Dat kan en mag het OM niet doen, uit oogpunt van bescherming van de privacy van de verdachte. Betrokkene heeft zelf bij monde van zijn advocaat zijn naam bekendgemaakt. De advocaat is naar buiten getreden met een reactie op de aanhouding.

5.       Houdt de aanhouding van gisteren verband met de aanhouding in juli van een 28-jarige man uit Eindhoven?

De man in Eindhoven is aangehouden voor witwassen, hulp bij zelfdoding en overtreding van de Geneesmiddelenwet. Bekend is inmiddels dat hij lid is van de CLW. Het OM Oost-Nederland doet – zoals gemeld - een strafrechtelijk onderzoek waarbij ook wordt gekeken naar de rol van de CLW. Dus in die zin is er een verband. Het onderzoek naar de man uit Eindhoven loopt bij het parket Oost-Brabant.

6.       Wanneer wordt de man weer in vrijheid gesteld? Of blijft hij langer vast zitten?

De 73-jarige man is donderdagmiddag 30 september heengezonden. Hij blijft verdachte, maar voor het onderzoek is het niet nodig dat hij nog langer vast blijft zitten.