Het Openbaar Ministerie eist een boete van 750.000 euro voor overtreden milieuregels

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een geldboete van 750.000 euro waarvan een gedeelte van 250.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor een groot internationaal opererend mijnbouwbedrijf voor het overtreden van milieuregels bij het winnen van zout uit de bodem. Het gaat om de periode 2015 tot en met 2018.

Overtredingen Mijnbouwwet en REACH regelgeving

Het bedrijf wordt ervan verdacht dat zij in strijd met de vergunningsvoorschriften hebben gehandeld door niet tijdig melden aan het Staatstoezicht voor de Mijnen van een ernstige vervuiling en het niet treffen van maatregelen te voorkoming van schade aan de bodem. Een tweede verwijt was niet voldoen aangaande EU regels met betrekking tot diesel die gebruikt werd voor de zoutwinning en de diesel die werd opgeslagen in een caverne (dieselopslag). Ook heeft het bedrijf geen maatregelen genomen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen. Dit is volgens het OM in strijd met de Mijnbouwwet en met de zogenaamde REACH regelgeving van de EU.

Zoutwinning in Nederland

Bij de winning van zout speelt dieselolie een belangrijke rol. De gebruikte diesel zorgt er voor dat de bovenste laag (het dak) van de holte (caverne) waaruit het zout is gewonnen stevig blijft. Zonder de toepassing van diesel of een andere soortgelijk werkende stof zou de holte instabiel zijn dan wel kunnen worden. Zoutwinning kan schade met zich brengen. Dat kan op minstens twee manieren, namelijk door lekkage van stoffen (zout of andere stoffen) die op of in de bodem lekken bij het verpompen van bijvoorbeeld de zoutoplossing van de winplaats naar de fabriek of door een ander voorval met een andere stof. Daarnaast kan er ook schade ontstaan door bodembewegingen als gevolg van de zoutwinning.

Focus op winning in plaats van mijnveiligheid

“De stoffen die vandaag bij de behandeling in de rechtbank centraal stonden zijn zout en diesel. Het zout is de stof die men wil winnen en diesel is de stof die helpt om dat mogelijk te maken. We hebben het vandaag over een groot internationaal opererend mijnbouwbedrijf dat verdacht wordt van het overtreden van milieuregels. Het gaat dan om nationale regels maar ook om regels die in EU verband zijn afgesproken. Het gaat om een bedrijf waar o.a. een behoorlijk aantal lekke putten zijn aangetroffen waar geen specifieke maatregelen waren getroffen om schade te voorkomen. Het gaat om een bedrijf dat toen, als ik het dossier en de daarin voor komende informatie interpreteer, de focus vooral op de winning van het product en veel minder op de mijnveiligheid had gericht”, aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet 14 maart 2022 uitspraak.