Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek Tata Steel en Harsco Metals

Het Openbaar Ministerie heeft aan Tata Steel IJmuiden B.V. en Harsco Metals Holland B.V. medegedeeld een strafrechtelijk onderzoek te starten naar het opzettelijk en wederrechtelijk in de bodem, lucht of oppervlaktewater brengen van gevaarlijke stoffen. Met als mogelijk gevolg gevaar voor de openbare gezondheid. Dit besluit volgt na bestudering van de ontvangen aangifte van raadsvrouw mr. Ficq, namens ruim 800 natuurlijke personen en een aantal rechtspersonen, tegen de genoemde bedrijven.

Start strafrechtelijk onderzoek

Op 19 mei 2021 nam het Functioneel Parket de aangiftes in ontvangst. Na bestudering van de aangiftes zijn verschillende documenten opgevraagd en onderzocht. Op basis van deze analyse heeft het Openbaar Ministerie besloten een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen staalproducent Tata Steel en restproductverwerker Harsco Metals. Beide bedrijven zijn gevestigd in de gemeente Velsen. Het onderzoeken van de rol van de leidinggevenden binnen deze bedrijven zal onderdeel uitmaken van het strafrechtelijk onderzoek.

Onderzoek met meerdere opsporingsinstanties

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of hen verweten kan worden dat zij opzettelijk en wederrechtelijk schadelijke stoffen in de bodem, de lucht of het oppervlaktewater hebben gebracht of laten brengen, waardoor gevaar voor de openbare gezondheid te vrezen was. Dit onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt uitgevoerd door een team dat wordt samengesteld uit meerdere opsporingsinstanties. Gedurende het onderzoek zullen er vanuit het Openbaar Ministerie geen verdere mededelingen worden gedaan. Na afronding van het onderzoek zal bekend worden gemaakt of het strafrechtelijk onderzoek leidt tot het al dan niet  vervolgen van voornoemde rechtspersonen of feitelijk leidinggevers.

Lopende onderzoeken

Bedrijven zoals Tata Steel en Harsco Metals worden frequent door de Omgevingsdienst gecontroleerd op naleving van de vergunningsvoorschriften. Overtredingen kunnen onder andere  leiden tot strafrechtelijke onderzoeken en sancties. Op 3 februari behandelt de Meervoudige Economisch Kamer (MEK) van de rechtbank in Amsterdam twee zaken tegen Harsco Metals. En later dit jaar moet Tata Steel zich verantwoorden bij de MEK voor vier overtredingen. Een van deze overtredingen betreft de zogenoemde ‘zwarte sneeuw’ die vermoedelijk is ontstaan door stofverspreiding afkomstig van kolen in februari 2021.