OM beëindigt civiel onderzoek naar Viruswaarheid

Het Openbaar Ministerie (OM) beëindigt het civiel onderzoek naar Stichting Viruswaarheid. Uit het onderzoek is gebleken dat de donateurs erop kunnen vertrouwen dat het geld dat ze bijeen hebben gebracht gebruikt wordt voor waar de stichting is voor opgericht. De door het OM geconstateerde onregelmatigheden zijn, gelet op de herstelmaatregelen die door de stichting zijn doorgevoerd, onvoldoende voor verdere civiele stappen tegen de stichting of de bestuurders.

Aanleiding civiel onderzoek

Naar aanleiding van mediaberichten over een rechtszaak tussen ING Bank en de stichting Viruswaarheid.nl heeft het OM heeft een civiel onderzoek uitgevoerd naar de twee stichtingen, te weten Stichting Viruswaarheid.nl en de inmiddels opgeheven Stichting Viruswaarheid. Er zijn diverse vragen gesteld aan de stichting waarbij volledige medewerking is verleend. Het belang van het inlichtingenverzoek was de bescherming van de donateurs.

Onregelmatigheden stichtingen

Het OM constateert dat er onregelmatigheden waren bij de opheffing van de stichting Viruswaarheid en de overgang naar stichting Viruswaarheid.nl in 2020. Bij de opheffing van de stichting had een vereffening moeten plaatsvinden omdat de opgeheven stichting nog over baten beschikte. Ook is er in strijd met de statuten door de stichting Viruswaarheid een lening verstrekt aan de heer Engel in juli 2020. Deze lening is nu geheel terugbetaald aan de stichting. Er zijn verder geen onregelmatigheden geconstateerd en het bestuur van de stichting is versterkt door het benoemen van medebestuurders en een raad van toezicht. Het OM concludeert dat op grond hiervan geen verdere civiele stappen tegen de stichting en/of bestuurder(s) noodzakelijk zijn.

OM heeft civiele toezichtstaak

Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft het OM een civiele toezichtstaak op rechtspersonen in het algemeen en op stichtingen in het bijzonder. Het OM kan, bij ontstane twijfel daarover, een onderzoek instellen naar of de aanwezige middelen wel conform de statuten van een stichting worden besteed.