Jaaroverzicht integriteitsmeldingen 2021

Het Bureau Integriteit Openbaar Ministerie (BI-OM) publiceert sinds 2016 jaarlijks een geanonimiseerd overzicht van gemelde (vermoedelijke) integriteitsschendingen.

Transparantie

Het OM wil  hiermee de transparantie van het integriteitsbeleid van het OM  vergroten en – waar nodig – een lerende werking voor de organisatie laten uitgaan.