Integriteit

Het OM neemt anderen de maat. Dat is alleen mogelijk als de integriteit van het OM en zijn medewerkers boven elke twijfel zijn verheven. Daarom maakt het OM werk van zijn eigen integriteit. Door alert te zijn op mogelijke integriteitsschendingen en daar adequaat en serieus op te handelen. En door integriteit voortdurend onderwerp van gesprek te maken. Elke medewerker kan tegen dilemma’s aanlopen waarin verschillende belangen met elkaar strijden. Daarover samen het gesprek aangaan zorgt ervoor dat integriteit voortdurend onder de aandacht blijft.

Cijfers

In 2017 zijn 41 onderzochte zaken (waarvan 9 zaken uit 2016) tot een (disciplinaire) afronding gekomen. In 31 daarvan zijn daadwerkelijk integriteitsschendingen geconstateerd. Hiervan zijn 16 zaken disciplinair afgedaan. De meeste van deze zaken hadden te maken met oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen en overschrijding van interne regels.