Overzicht integriteitsmeldingen eerste helft 2020

Het Bureau Integriteit Openbaar Ministerie (BI-OM) publiceert halfjaarlijks een geanonimiseerd overzicht van gemelde (vermoedelijke) integriteitsschendingen. Het OM wil hiermee de transparantie van het integriteitsbeleid van het OM vergroten en – waar nodig – een lerende werking voor de organisatie laten uitgaan.