OM eist 300.000 euro voor opzettelijk negeren van veiligheidsmaatregelen door chemiebedrijf

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt het Chemiebedrijf DBM Blending in Klundert en de voormalig directeur, een 79-jarige man, van het jarenlang opzettelijk negeren van een opgelegde eis om werkzaamheden in een fabriekshal te stoppen. In deze hal werd gewerkt met gevaarlijke stoffen en deze eis werd opgelegd vanwege het onvoldoende naleven van de veiligheidsregels. Het OM heeft daarom vandaag voor de rechtbank in Den Bosch een geldboete van 300.000 euro geëist tegen de rechtspersoon. Tegen de directeur is een taakstraf van 240 uur en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) legde in 2014 bij het chemiebedrijf het productieproces in een productiehal stil waar explosieve stoffen werden afgevuld en opgeslagen. De aanleiding hiervoor was dat er volgens de inspectie niet gewerkt werd volgens de veiligheidsvoorschriften zoals omschreven in het Explosieveiligheidsdocument. Bedrijven zoals deze die onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) vallen, zijn verplicht om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de mogelijke gevolgen daarvan voor mens en milieu zoveel mogelijk te beperken. Het bedrijf en de directie gaven geen gehoor aan de eis van de Inspectie om de explosieveiligheid beter te regelen hoewel het daartoe diverse keren in de gelegenheid werd gesteld. 

Bedrijf negeerde eis tot stilleging

De ISZW controleerde het bedrijf in de periode van 2014 tot 2018 regelmatig en ging meerdere keren langs. Maar tijdens deze controles werd door de inspectie niet geconstateerd dat er in strijd met de stillegging werd gewerkt. Tijdens een controle in 2018 constateerden de inspecteurs wel een aantal verdachte omstandigheden die verder onderzocht werden. Uit dat onderzoek bleek toen dat het bedrijf de bestuurlijke eis al langere tijd negeerde. De stillegging bleek bijna 600 keer genegeerd. Ook kreeg het personeel onvoldoende instructies over het werken met gevaarlijke stoffen. Het bedrijf nam daarnaast onvoldoende veiligheidsmaatregelen tijdens de verwerking van een zeer gevaarlijke giftige stof (acrylonitril). 

De forse strafeis

“De voormalig directeur heeft opzettelijk alle regels genegeerd, lak aan de overheid gehad en zichzelf, zijn personeel en het milieu aan langdurig en ernstig gevaar blootgesteld. Dat die gevaren zich niet hebben verwezenlijkt, is puur geluk. Het was een bedrijf met een zeer slechte veiligheidscultuur,” aldus de Officier van Justitie.
Het gaat om een relatief, klein bedrijf waar gedurende meerdere jaren grote aantallen overtredingen zijn begaan. De officier eiste daarom een onvoorwaardelijke geldboete van €300.000 euro voor de rechtspersoon en tegen de directeur een taakstraf van 240 uur en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook is er een voordeelberekening gemaakt waarbij een schatting is gemaakt van de opbrengst van de in strijd met de stillegging verrichte werkzaamheden. Het zou gaan om een bedrag van ruim 550.000 euro.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

Gevolgen van negeren regels en veiligheidsvoorschriften
Het Functioneel Parket (FP) is een specialistisch en landelijk opererend onderdeel van het Openbaar Ministerie. Het FP focust zich onder andere op de bestrijding van milieucriminaliteit. Milieucriminaliteit gaat vaak om personen en bedrijven die geld verdienen, maar een groot deel van de kosten afwentelen op de samenleving.

Bedrijven die zich niet aan veiligheidsmaatregelen en omgevingsvergunning houden kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Het FP kan forse boetes of stillegging van een onderneming eisen. Ook kunnen werkstraffen of gevangenisstraffen worden geëist. De maatschappij is de dupe van milieucriminaliteit, omdat de integriteit van het maatschappelijke en economische stelsel aangetast wordt. Daarnaast kan (groot) gevaar ontstaan voor milieu en gezondheid.