Tien jaar en TBS geëist voor moord op 14-jarige jongen in Hoogkerk

“Op 6 juni 2021 komt er een abrupt einde aan het leven van Dinant. Een tiener die zijn hele leven nog voor zich had. Het leven van zijn dierbaren is onomkeerbaar veranderd. Zij verloren die dag geheel onverwachts hun zoon, broer, kleinkind, vriend, en leven nog dagelijks met een onmeetbaar gemis en de harde realiteit dat Dinant er niet meer is. En dat omdat het noodlot Dinant op het verkeerde moment, op de verkeerde plek bracht. Namelijk op het pad van de  verdachte die vandaag terecht staat”. Zo start de officier haar requisitoir vandaag in de rechtbank in Groningen.

Een gevangenisstraf voor de duur van tien jaar en TBS met dwangverpleging. Dit is de strafeis die het OM passend en geboden vindt voor moord.

Verdachte wordt kort na het steekincident bij de Albert Heijn in Hoogkerk aangehouden en meerdere keren verhoord. “Er bestaat geen twijfel dat verdachte de man op de beelden is. Op basis van die beveiligingsbeelden in combinatie met andere onderzoeksresultaten kan worden vastgesteld wat er op 6 juni 2021 is gebeurd”, aldus de officier. Op basis hiervan staat het voor het OM vast dat verdachte Dinant van het leven heeft beroofd door hem meermalen met een mes te steken.

Voorbedachte raad
Uit de camerabeelden kan worden afgeleid dat Dinant vanaf het passeren het beoogde slachtoffer was. Verdachte verklaart wanneer hem om uitleg wordt gevraagd: “Ik haat een bepaald type mensen, niet huidskleur ofzo maar bepaalde loopjes bepaalde dingetjes (…) Het zijn iedere keer andere dingen die irritaties opwekken”. Deze uitspraak sterkt de officier in de overtuiging dat iets aan Dinant de aandacht van verdachte trok, op welk moment bij verdachte het besluit ontstond om niet op de fiets te stappen maar om achter Dinant aan te gaan. De officier: “Uit de  waarneembare keuzemomenten in de tijdspanne tussen besluit en uitvoering blijkt niet alleen dat er binnen deze tijdspanne voldoende gelegenheid was voor beraad, maar ook dat verdachte zich daadwerkelijk op zijn daad hééft beraden.” Het OM concludeert dat het bestanddeel ‘voorbedachte raad’ en daarmee het primair tenlastegelegde moord wettig en overtuigend kan worden bewezen.

Steekincident P.I. Zwolle
Het feit dat verdachte verder wordt verweten is een incident van 12 juni 2021 in de P.I. in Zwolle. Verdachte zou een medewerker hebben aangevallen en met een antenne in de borst hebben gestoken. Het slachtoffer raakte hierbij gewond. Dit feit is wat het OM betreft wettig en overtuigend te bewijzen en te kwalificeren als poging moord.

Persoonlijke omstandigheden
Deskundigen oordelen dat er bij verdachte geen aanwijzingen zijn dat sprake was van waanbeelden of hallucinaties. Rapporteurs concluderen dat boosheid gepaard ging met ernstige oordeels- en kritiekstoornissen, maar niet met psychotische symptomen. Van ditzelfde mechanisme was sprake ten tijde van het feit in de P.I. Geadviseerd wordt om verdachte de feiten in een ten minste (sterk) verminderde mate toe te rekenen.  De officier houdt met dit advies rekening in haar strafeis.

De deskundigen adviseren een intensieve en langdurige klinische behandeling in een kliniek met het hoogste beveiligingsniveau. Dit kan volgens de deskundigen niet anders worden vormgegeven dat in het kader van TBS met dwangverpleging. Zij stellen dat Zo enig voorwaardelijk kader al aan de orde zou zijn, is dat gedoemd te mislukken omdat betrokkene vanwege zijn pathologie niet in staat is zich langdurig aan voorwaarden te verbinden. “Ik voeg daar aan toe dat ook de onvoorspelbaarheid van verdachte maakt dat TBS met dwangverpleging het enige kader is waarbinnen het gevaar voor de veiligheid van de maatschappij op verantwoorde wijze kan worden beteugeld”, aldus de officier van justitie.

De officier: “Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een van de meest ernstige misdrijven die ons Wetboek van Strafrecht kent. Hij heeft een ander het leven ontnomen. De 14-jarige Dinant, die zijn hele leven nog voor zich had, en enkel op zondagmiddag naar de supermarkt ging is daar op brute wijze van het leven beroofd. Hij werd geheel onverwachts aangevallen. De laatste momenten van zijn leven moeten bijzonder angstig zijn geweest. Ook het leven van zijn naasten is onomkeerbaar veranderd. Zoals wij vandaag hebben kunnen horen overheerst inmiddels het verdriet van een onherstelbaar groot verlies. Een verlies waarvoor verdachte verantwoordelijk is.”

De officier eist een gevangenisstraf voor de duur van tien jaar plus een ongelimiteerde TBS met dwangverpleging, aangezien sprake is van misdrijven die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen.

De rechtbank doet op 16 mei uitspraak.