Noodlottig ongeval treft kraanmachinist

Vandaag staat het aannemersbedrijf Stebru Bouw B.V. voor de rechter in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verwijt het bedrijf het overtreden van de Arbowet en dood door schuld. Op 22 mei 2019 heeft een arbeidsongeval plaatsgevonden op een bouwlocatie in Den Haag met een tragisch ongeval van een kraanmachinist tot gevolg. Het OM eist een geldboete van 60.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. En het OM komt met een bijzondere voorwaarde, namelijk de verplichting om een geldbedrag van 40.000 euro te storten ten gunste van een stichting die de verbetering van de veiligheid van kraanmachinisten tot doel heeft.

Te kort geschoten in naleven veiligheidsregels

De locatie van het ongeval was een bouwplaats waar nieuwe woningen werden gebouwd. De werkzaamheden werden uitgevoerd door de hoofdaannemer Stebru Bouw B.V. in opdracht van een projectontwikkelaar. “Het gaat in deze zaak om een ongeval. Een arbeidsongeval waarvan niemand wilde dat dit zou plaatsvinden. Er is tot vervolging overgegaan omdat is gebleken dat tekort is geschoten in het naleven van de veiligheidsregels van de Arbeidsomstandighedenwet”, aldus de officier van justitie.

Arbeidsongeval

Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie is gebleken dat op de bouwlocatie een drietal torenkranen waren opgesteld. Het was bij zowel de uitvoerders van Stebru Bouw B.V. als de torenkraanmachinisten bekend dat de giek van een van de kranen de machinistenlift van een andere kraan kon raken. Aan het einde van de werkdag heeft de giek van een van de kranen de machinistenlift van een andere kraan, waarin zich de kraanmachinist bevond, geraakt. De machinistenlift is door de botsing van de rails geslagen en is vervolgens naar beneden gevallen. Ten gevolge hiervan is de jonge man om het leven gekomen.

Onherstelbaar leed nabestaanden

“De dood van de kraanmachinist heeft voor onherstelbaar leed bij de nabestaanden gezorgd. Voor de nabestaanden moet het bijzonder moeilijk zijn een dergelijk zwaar verlies te dragen. Dit kan met geen enkele op te leggen straf worden gecompenseerd. Maar ook degenen die verantwoordelijk worden gehouden voor een ongeval worden geconfronteerd met een situatie die zij niet gewild hebben. Daar staat natuurlijk tegenover, dat deze misdrijven ernstige, onomkeerbare gevolgen kennen en veel verdriet hebben veroorzaakt. Het kan niet anders, dan dat daar met een serieuze sanctie op gereageerd moet worden. Bij het bepalen van mijn strafeis heb ik gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden geëist en opgelegd.”, aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet over 4 weken uitspraak.