Rechtbank schorst bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA)

Het Openbaar Ministerie (OM) doet sinds augustus 2021 civiel onderzoek naar de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA).  Het OM kan, bij ontstane twijfel daarover, een onderzoek instellen naar of het bestuur van een stichting wel conform de eigen statuten handelt. Het OM meent dat de bestuurders van SHA gebruik hebben gemaakt van het netwerk en de goodwill van de stichting om orders voor onder andere mondkapjes binnen te halen.

Een deel van de opbrengst van die orders is volgens het OM door de bestuurders ondergebracht in hun eigen BV waardoor de stichting is benadeeld. Dit is in strijd met de statuten. Dit civiele onderzoek heeft ertoe geleid dat het OM in april 2022 een verzoekschrift heeft ingediend bij de rechtbank Amsterdam om de bestuurders van SHA te schorsen en te ontslaan. Het OM meent dat de bestuurders in strijd hebben gehandeld met de statuten van de stichting. Na een eventueel ontslag zal de rechtbank een nieuw bestuur benoemen dat de aansprakelijkheid van het oude bestuur zal onderzoeken. Het is mogelijk dat op die manier het geld dat ten nadele van de stichting in de aparte BV is gevloeid aan de stichting zal moeten worden terugbetaald en besteed conform het doel van de stichting.

Het verzoekschrift van het OM is gezamenlijk behandeld met een verzoekschrift met dezelfde strekking van zeven belanghebbenden die zich (mede) op vrijwillige basis hebben ingezet voor de stichting. Deze belanghebbenden worden bijgestaan door mr. M.W.E. Evers en mr. G.N. Creijghton van Evers Soerjatin Advocaten.

Beslissing rechtbank
De rechtbank heeft besloten de bestuurders met onmiddellijke ingang te schorsen uit hun bestuurderstaak en een tijdelijk nieuw bestuur te benoemen. Over de vraag of de nu geschorste bestuurders ook moeten worden ontslagen, zal de rechtbank zich in een later stadium uitlaten, nadat alle partijen hun standpunten hierover hebben kunnen toelichten.

Civiele toezichtstaak OM
Naast de strafrechtelijke taken heeft het OM een civiele toezichtstaak op rechtspersonen in het algemeen en op stichtingen in het bijzonder. Dit civiele onderzoek staat los van het strafrechtelijke onderzoek naar SHA en wordt door een ander team uitgevoerd.