OM seponeert de ‘zaak Derksen’

Op 28 april jl. besloot het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie (OM) een kortdurend opsporingsonderzoek in te stellen naar aanleiding van twee uitzendingen van Vandaag Inside. Dit onderzoek was gericht op de waarheidsvinding omtrent mogelijk strafbare gedragingen die in dat televisieprogramma benoemd werden door Johan Derksen; namelijk een uiting over penetratie met een kaars. Het OM heeft besloten om dit onderzoek te sluiten en de zaak te seponeren, omdat de feitelijke toedracht niet kan worden vastgesteld.

Waarom dit onderzoek?

Johan Derksen heeft in een goed bekeken tv-programma verteld dat hij een zedenfeit heeft gepleegd. Het OM besloot een onderzoek in te stellen, omdat het een ernstig feit betreft, dat ook heftige reacties in de samenleving heeft veroorzaakt. Waarheidsvinding rond ernstige strafbare feiten is een belangrijke taak van het OM.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Johan Derksen en een getuige zijn gehoord. De identiteit van de vrouw in het verhaal kon niet worden vastgesteld; met haar heeft de politie niet kunnen spreken.

Wat zijn de uitkomsten?
Het onderzoek heeft niet aangetoond dat het incident met de kaars daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, waardoor ook de verjaringsvraag onbeantwoord is gebleven. De zaak is daarom geseponeerd. Duidelijk is wel dat het verhaal een forse negatieve impact heeft gehad op slachtoffers van seksueel geweld.