OM seponeert strafrechtelijk onderzoek naar omkoping door Shell in Nigeria

Naar aanleiding van een Italiaans rechtshulpverzoek is het Openbaar Ministerie (OM) begin 2016 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar Royal Dutch Shell plc (Shell). De Italiaanse en Nederlandse strafrechtelijke onderzoeken richtten zich allebei op mogelijke omkoping door Shell van een voormalige president in Nigeria, om exploratierechten van een Nigeriaans offshore olieveld te herverkrijgen. Op 19 juli 2022 is de Italiaanse strafzaak geëindigd in een vrijspraak van Shell. Als gevolg hiervan seponeert het Nederlandse OM de strafzaak tegen Shell.

Definitieve vrijspraak in Italië

Nederland en Italië hebben intensief samengewerkt via een Joint Investigation Team (JIT) en op basis daarvan informatie uitgewisseld. Het Italiaanse OM heeft Shell op 26 januari 2018 gedagvaard bij de rechtbank in Milaan. Het Nederlandse strafrechtelijke onderzoek was toen nog niet afgerond. Op 17 maart 2021 is Shell in Italië in eerste aanleg vrijgesproken. Tegen deze uitspraak heeft het Italiaanse OM hoger beroep ingesteld. Op 19 juli 2022 heeft het Italiaanse OM het appel ingetrokken. Daarmee is de vrijspraak van Shell onherroepelijk geworden.

Afdoening in Nederland

In Nederland was Shell nog niet gedagvaard omdat het strafrechtelijk onderzoek nog niet was afgerond. Bovendien liep er nog een procedure over mogelijk verschoningsrecht van inhouse counsel van Shell. De einduitspraak in Italië maakt dagvaarding door het Nederlandse OM onmogelijk vanwege het ne bis in idem beginsel. Dit houdt in dat als een verdachte onherroepelijk is vrijgesproken door een strafrechter, dezelfde verdachte niet nogmaals wegens hetzelfde feit voor een rechter mag worden gebracht en berecht. Om deze reden heeft het OM besloten de strafzaak tegen Shell te seponeren.