OM: geen aanwijzing strafbaar feit bij overlijden baby in Ter Apel

Er is op dit moment geen aanwijzing dat het overlijden op 24 augustus jl. van een baby in het aanmeldcentrum in Ter Apel het gevolg is geweest van een strafbaar feit. Dat concludeert het Openbaar Ministerie (OM) op basis van het onderzoek door de forensische opsporing en het NFI. Ook zijn er getuigen gehoord.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland stelt daarom geen strafrechtelijk onderzoek in. De officier van justitie heeft het lichaam vrijgegeven.

Het OM had het NFI opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de doodsoorzaak. Dat onderzoek heeft op dit moment niet geleid tot een vaststelling van de doodsoorzaak van de baby. Daarnaast heeft overig onderzoek niet geleid tot de verdenking van enig strafbaar feit.

Bij het overlijden van kinderen tot 1 jaar doet het NFI standaard neuropathologisch onderzoek, dat het NFI laat uitvoeren door gespecialiseerde forensisch neuropathologen. Het resultaat daarvan laat zo’n zes tot negen maanden op zich wachten. Een definitief oordeel kan daarom pas later worden gegeven.

Het OM heeft ervoor gekozen om nu al dit voorlopige, maar zeer waarschijnlijke oordeel, bekend te maken. De reden daarvan is de grote maatschappelijke onrust rond deze tragische gebeurtenis in het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid doen verder onderzoek naar alle mogelijke aspecten die bij het overlijden van de baby een rol kunnen hebben gespeeld. Dat onderzoek is niet strafrechtelijk van aard.