Excuses OM na vrijspraak ‘Rosmalense flatmoord’

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft Rob B. vrijgesproken van doodslag op zijn vriendin in 2000. De zaak speelde na een herziening van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden op zitting in Arnhem ook om vrijspraak gevraagd.

“Het OM betreurt het enorme leed dat Rob B. en zijn dierbaren is aangedaan en gaat kritisch kijken naar het verloop van deze zaak. Onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie zijn fouten gemaakt en daar bieden we onze excuses voor aan”, aldus Mariëtte Bode, landelijk hoofdadvocaat-generaal van het Ressortsparket. “Destijds werd uitgegaan van deskundigenrapportages die achteraf bezien te stellig en deels onjuist zijn. Met de kennis van de nieuwe onderzoeken en de toevoeging van een nieuwe getuigenverklaring is vrijspraak de enige conclusie.’’

Zelfdoding of niet?

In april 2000 werd het levenloze lichaam van het slachtoffer aangetroffen in de hal van haar woning. Haar keel was doorgesneden. Het strafrechtelijk onderzoek richtte zich met name op de vraag wie haar dit letsel had toegebracht: zijzelf of haar partner Rob B.? De zaak werd in de media bekend als de ‘Rosmalense flatmoord’.

De rechtbank en later ook het Gerechtshof in Den Bosch oordeelden dat Rob B. schuldig was aan doodslag, en volgden daarin de visie van het OM. B. werd volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en heeft tot 2017 tbs met dwangverpleging ondergaan.

Op basis van nieuwe deskundigenonderzoeken en een nieuwe getuigenverklaring oordeelde de Hoge Raad in 2020 dat de zaak opnieuw behandeld moest worden door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Gesprek

Het Openbaar Ministerie gaat in gesprek met Rob B. en zijn advocaat om persoonlijk excuses aan te bieden. In dat gesprek wil het OM ook de eerste stappen zetten om vast te stellen of er overeenstemming bereikt kan worden over een schadevergoeding.