OM eist 2,5 jaar cel voor grootschalige zorgfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt twee verdachten van 31 jaar en 43 jaar uit Hoogezand van grootschalige zorgfraude. Beiden hebben misbruik gemaakt van het Nederlandse zorgstelsel door structureel zorg te declareren die niet geleverd is. Het OM eist daarom een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar een beroepsverbod om op enigerlei wijze werkzaam te zijn in de zorgverlening voor de duur van 7 jaar voor beide verdachten.

Onderzoek door zorgverzekeraar en gemeente brengt fraude aan het licht

Uit onderzoek verricht door Menzis en de gemeente is gebleken dat de organisatie die was opgericht door een van de verdachten, veel meer thuiszorg declareerde dan dat er daadwerkelijk geleverd werd. Menzis stopte daarom op 19 juni 2018 met uitbetalen en de gemeente zegde op 31 juli 2018 het contract met de organisatie op. Menzis heeft daarbij uiteindelijk nagenoeg al het uitbetaalde geld vanaf 2016 teruggevorderd.

Auto’s voor de hele familie

Het OM verwijt de verdachten gebruik maken van valse facturen en valse urenbriefjes, het onttrekken van 7 auto’s en grote geldbedragen aan de boedel en het niet verstrekken van de administratie en/of het niet voeren van de administratie.

Misbruik zorgstelsel

“Deze zaak draait om zorgfraude, grootschalige zorgfraude. Verdachten hebben misbruik gemaakt van het Nederlandse zorgstelsel door structureel zorg te declareren die niet geleverd is. Toen de zwendel eenmaal aan het licht kwam, verbeterden verdachten hun handelen niet. Zij hebben vermoedelijk achteraf geprobeerd hun kwalijke handelen te verhullen, door valse stukken in hun administratie op te nemen en te verstrekken aan de slachtoffers om hen te misleiden. Door het uitkomen van de fraude werd het faillissement onafwendbaar en hebben de verdachten zich wederom ten koste van de maatschappij verrijkt. In het zicht van het faillissement hebben zij auto’s en grote bedragen aan de boedel onttrokken, terwijl zij daarbij het werk van de curator frustreerden. Zorgfraude is een zeer ernstig feit, waar een duidelijke strafrechtelijke reactie op moet volgen ook ter algemene preventie. Gezien het hoge benadelingsbedrag en de ernst van de feiten, kan niet anders gereageerd worden dan met een aanzienlijke onvoorwaardelijke gevangenisstraf,” aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.