OM wil vervolging tien mensen voor het in georganiseerd verband verstrekken van een zelfdodingsmiddel

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland is voornemens om tien mensen te vervolgen, omdat zij samen een systeem in stand hebben gehouden waarbij een middel voor zelfdoding werd verstrekt. Het gaat hierbij om het middel dat bekend is onder de naam ‘Middel X’. Hulp bij zelfdoding en het verschaffen van middelen daartoe is in Nederland strafbaar als de zelfdoding volgt.

Huiskamergesprekken

De tien personen zijn allemaal op een of andere wijze betrokken geweest bij zogeheten huiskamergesprekken. Dit waren bijeenkomsten waar mensen samen kwamen om te spreken over een zelfgekozen levenseinde. Het praten over zelfdoding of het geven van algemene informatie is toegestaan. Uit het strafrechtelijk onderzoek is de verdenking ontstaan dat het niet bij algemene informatieverstrekking is gebleven. Volgens het OM maakten de verdachten het met elkaar mogelijk dat rondom deze bijeenkomsten ook ‘Middel X’ werd verstrekt. De hiervoor genoemde tien verdachten droegen hier ieder op hun eigen manier aan bij. 

Criminele organisatie

Deze georganiseerde werkwijze levert de verdenking op van deelname aan een criminele organisatie. Dit is strafbaar gesteld in artikel 140 Wetboek van Strafrecht. Twee van de tien verdachten worden ook ervan verdacht het middel Middel X daadwerkelijk te hebben verstrekt. Het OM is van plan hen niet alleen te vervolgen voor artikel 140 Wetboek van Strafrecht, maar ook voor het behulpzaam zijn bij zelfdoding en/of het verschaffen van een middel daartoe.


Alle verdachten hadden een link met de Coöperatie Laatste Wil (CLW), via huiskamerbijeenkomsten of anderszins. De CLW - als rechtspersoon – zal niet vervolgd worden. Als in dit onderzoek gesproken wordt over een ‘criminele organisatie’, dan wordt hiermee het criminele samenwerkingsverband van de tien personen bedoeld, en niet de CLW.

De tien verdachten zijn door het OM geïnformeerd over de voorgenomen vervolgingsbeslissing. Het OM draagt de zaak nu over aan de onderzoeksrechter. De rechter-commissaris kan, op verzoek van de advocaten en het OM nader onderzoek doen, bijvoorbeeld het horen van getuigen. Het is daarom nog niet te zeggen wanneer deze zaak voor de rechter komt.

Hulp

Denk je aan zelfmoord? Maak je je zorgen om iemand uit je naaste omgeving? Praat erover. Open, anoniem en vertrouwelijk. 113 Zelfmoordpreventie (www.113.nl) staat dag en nacht klaar voor mensen met zelfmoordgedachten en naasten.