Fraude van meer dan 10 miljoen euro in het Nederlandse gasnetwerk: OM eist 2 jaar celstraf

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een man van 62 jaar oud uit Italië, in de kerstperiode van 2018, deelname aan een criminele organisatie. Als lid van deze criminele organisatie probeerde de verdachte (samen met anderen) door middel van valse papieren een onjuiste voorstelling van zaken te creëren over de kredietwaardigheid van het in Ierland gevestigde bedrijf Solstar Limited, waar hij directeur van was. Het bedrijf handelde in gas op de Nederlandse gasmarkt. Het doel was om de landelijke gasnetbeheerder Gasunie Transport Services BV (GTS) te bewegen om de kredietlimiet van Solstar te verhogen zodat Solstar kon blijven handelen in gas. Het OM eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar.

Aanleiding onderzoek

Het onderzoek is gestart in 2019 naar aanleiding van een aangifte van GTS. Samen met de FIOD heeft het OM 3,5 jaar onderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat Solstar per 1 december 2018 een licentie verkrijgt bij GTS om te handelen in gas.

OM en FIOD zien onregelmatigheden

Uit het onderzoek blijkt dat het handelsgedrag van Solstar tot en met vrijdagavond 21 december 2018 geen bijzonderheden liet zien, de posities zijn in balans. De onderneming brengt net zoveel gas in het systeem als dat zij er uithaalt. Dit verandert op 21 december 2018 om 21:00 uur; vanaf dat moment brengt Solstar nauwelijks gas meer in het Nederlandse gasnet, maar verkoopt fysiek gas aan Gasela GmbH waardoor de handelspositie van Solstar negatief raakt. Op 23 december 2018 gaat Solstar naast de fysieke levering ook via de virtuele markt gas verhandelen ditmaal aan Gasela Mediterranean Limited. Dit leidt ertoe dat de positie van Solstar nog verder in onbalans raakt. GTS wil dat Solstar het onbalans herstelt en dringt aan op een betaling. Solstar zegt dat pas te kunnen doen nadat haar kredietlimiet wordt verhoogd. GTS wil eerst dat een deposit wordt overgemaakt. En hier ziet het OM onregelmatigheden. Op dit moment wordt er valsheid in geschrifte en oplichting van GTS gepleegd. Op basis van valse overboekingsbewijzen wordt de krediet van Solstar door GTS verhoogd tot een totaal bedrag van € 14.776.000. Hierna verkoopt Solstar nog meer gas aan Gasela waardoor het onbalans nog groter wordt. Het deposit is nooit aan GTS overgemaakt. GTS heeft als landelijk gasnetbeheerder de door Solstar veroorzaakte onbalans van het gastransportnet hersteld door de onttrokken volume aan gas aan te kopen en in het gastransportnet  te laten voeden.  De factuur voor de door GTS aangekochte gas, in het kader van het herstellen van de door Solstar veroorzaakte onbalans, ter hoogte van € 16 miljoen is onbetaald gebleven. Vanaf 31 december 2018 is Solstar onbereikbaar.

Geraffineerd en planmatig

“Het geraffineerde en planmatige karakter van de feiten wordt verdachte zwaar aangerekend. Niet alleen heeft de verdachte het vertrouwen van de medewerkers van GTS in de medemens geschaad, maar ook het vertrouwen dat GTS in het algemeen moet kunnen hebben in handelaars die na het doorlopen van een licentieprocedure actief zijn op de gasmarkt. Wat de feiten wat mij betreft zeer ernstig maakt, is dat het handelen van verdachte de Nederlandse consument indirect bijna 17 miljoen euro heeft gekost. De kosten zijn uiteindelijk doorberekend aan de afnemers van gas en dat zijn wij, gewone consumenten. Ik durf niet eens te bedenken wat de kosten waren geweest als de feiten nu hadden plaatsgevonden. Gelet op de huidige gasprijzen en gastekorten was het voor GTS misschien niet eens mogelijk geweest om de voor het herstel van het evenwicht van het gasnet nodige hoeveelheden van gas in te kopen. Hierin ligt nog een aspect dat de feiten wat mij betreft zeer ernstig maakt, door rücksichtsloos gas aan het Nederlandse gasnet te onttrekken heeft verdachte een groot risico genomen dat, als GTS om wat voor reden ook niet in staat zou zijn om de onbalans te herstellen, een groot aantal Nederlandse huishoudens in een koude en winterse periode, nota bene tijdens de feestdagen, zonder gas, warm water en verwarming zouden komen te zitten. Maar dat kon de verdachte niet zo veel schelen. Alles overwegende acht het OM voor verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf met een duur van 2 jaar met aftrek van het voorarrest een passende eis”, aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet op 8 december om 13.00 uur uitspraak.