Miljoenenfraude met kwitanties en donaties bij Islamitische Universiteit Europa: OM eist tot 36 maanden celstraf

Deze en volgende week gaat het in de rechtbank Rotterdam over een omvangrijke fraude- en witwaszaak tegen meerdere verdachten. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt twee bestuursleden van de inmiddels failliet verklaarde Islamitische Universiteit Europa (IUE) het vervalsen van kwitanties, sponsorovereenkomsten en donatieverklaringen, het doen van onjuist aangiften inkomstenbelasting en valsheid in geschrift. Ook wordt verdachten (gewoonte)witwassen  van ruim 1,2 miljoen euro verweten. Het gaat om een 62-jarige man uit Turkije, de hoofdverdachte, en een 37-jarige man uit Vlaardingen. Een 30-jarige vrouw en haar 35-jarige broer, beiden woonachtig in Rotterdam, worden samen met de andere bestuurders, verdacht van mensensmokkel en valsheid in geschrift. Het OM eiste vandaag onvoorwaardelijke celstraffen tot 36 maanden.

Giften kwamen niet overeen met aangiften inkomstenbelasting

De Belastingdienst kwam erachter dat er veel giften werden gedaan aan de ANBI-geregistreerde IUE terwijl de opgegeven bedragen via de aangiftes inkomstenbelasting niet strookten met de hoogte of de datum op de kwitanties. Hierop volgde eerst een boekonderzoek waarna een strafrechtelijk onderzoek werd gestart. In totaal zou er vanaf 2009 tot en met 2014, volgens de jaarstukken van de IUE, voor ruim 3 miljoen aan giften geschonken zijn door ongeveer 2.000 personen, terwijl door de belastingplichtigen een bedrag van bijna 11,5 miljoen euro was opgegeven in de aangiften inkomstenbelasting. Uiteindelijk bleek volgens het OM dat vele mensen bij de IUE giftkwitanties konden kopen voor 10 of 12% van het op de kwitantie vermelde bedrag. Het volledige bedrag werd opgegeven als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting, waardoor minder belasting werd betaald. Dit gebeurde jaren achter elkaar. Toen de ANBI-status van de IUE werd opgeheven begin 2014, is de IUE overgegaan op sponsorcontracten, stelt het OM. Bedrijven zouden tot 25.000 euro per jaar sponsoren. Die bedragen werden ook overgemaakt naar de IUE. Echter, de bedrijven kregen daarna contant 85 tot 95% van het betaalde bedrag terug van de IUE. Het volledige bedrag is fiscaal aftrekbaar voor het bedrijf. Ook werden valse stukken opgemaakt die buitenlandse uitgaven behelsden. Zo zou er in 2012 ruim 178.300 euro gedoneerd zijn aan de stichting Action Africa Help in verband met een offerfeest in Somalië, onder de noemer ‘zakat’. Geen enkele donatie aan deze stichting is daadwerkelijk terecht gekomen bij deze stichting.

Belastingplichtigen kochten valse kwitanties

Belastingplichtigen konden verder tegen betaling hun aangiften inkomstenbelasting laten uitvoeren door de IUE. Volgens het OM kochten de klanten valse kwitanties die verwerkt werden in de aangiften. Vanaf het IP-adres van de IUE, zouden zo in totaal 726 aangiften zijn gedaan. “In 152 gevallen was sprake van giftenaftrek aan de IUE voor een bedrag van bijna 5 ton.”, aldus de officier.

Witwassen van meer dan één miljoen euro

Door het plegen van de eerder genoemde strafbare feiten (valsheid in geschrift en onjuiste aangiften inkomstenbelasting) ontving de IUE een bedrag van ruim 1,2 miljoen. Dit geld is opgegaan in alle andere inkomsten van de IUE, zoals bijvoorbeeld collegegelden, en werd verwerkt in één kasboek. De IUE gebruikte dit geld volgens het OM door de bedragen als donatie in de boekhouding op te nemen en te vermengen met legale inkomsten en hier ook weer uitgaven mee te bekostigen. De 62-jarige man en de 37-jarige man, worden in dit verband verdacht van (gewoonte)witwassen. Bij de 37-jarige man werd tijdens een doorzoeking een gasrevolver en een grote hoeveelheid knalpatronen aangetroffen. De verdachte heeft hiermee ook de Wet Wapens en Munitie overtreden.

Een verzonnen dienstverband voor een verblijfsvergunning

Het OM verdenkt de 35-jarige man en broer van de vrouwelijke verdachte, van mensensmokkel en valsheid in geschrift. Voor de vrouw werd in 2016 een valse arbeidsovereenkomst, loonstrook en werkgeversverklaring opgemaakt voor een fictief dienstverband bij de IUE. Deze formulieren werden gebruikt om bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verblijfsvergunning te verkrijgen voor de echtgenoot van de vrouwelijke verdachte. Haar man verbleef indertijd in Azerbeidzjan. Zij werkte wel bij de IUE, maar het salaris dat ze ontving van de IUE, moest zij weer terugbetalen aan de IUE vanwege de regeling.

OM eist celstraffen en taakstraffen

Het OM eist een onvoorwaardelijke celstraf van 36 maanden tegen de 62-jarige verdachte. Deze verdachte is inmiddels in het buitenland en ontloopt op dit moment zijn voorlopige hechtenis. Tegen hem loopt ook nog een andere strafzaak.

Tegen de 37-jarige verdachte eist het OM een celstraf van 24 maanden waarvan 614 dagen voorwaardelijk met aftrek van het voorarrest en met een proeftijd van één jaar. Dit betekent dat de verdachte niet meer vast hoeft te zitten en zijn straf al heeft uitgezeten. ook vraagt het OM een taakstraf op te leggen van 240 uur (te vervangen voor vier maanden hechtenis).

Het OM eist een taakstraf van 32 uur (te vervangen door 16 dagen hechtenis) tegen de 35-jarige verdachte en de 30-jarige vrouw.

De  verdachten voeren volgende week verweer, waarna de uitspraak vermoedelijk 2 weken later volgt.