Afwikkeling blokkade A12

Afgelopen zaterdag heeft de politie bij de blokkering van de A12 768 aanhoudingen verricht; het gros voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties. Elf mensen zijn aangehouden omdat zij in een busje zaten met materiaal om de A12 te blokkeren. Het OM ziet dit als voorbereidingshandelingen voor die blokkade. Met uitzondering van twee personen is iedereen zaterdag op vrije voeten gesteld. De twee zaten in het busje en wilden aanvankelijk hun identiteit niet geven. Zij zijn zondag vrijgelaten. Alle aangehouden personen blijven verdachten.

Zaterdag heeft de politie vóór aanhouding meerdere malen gevorderd dat op last van de burgemeester de demonstratie was beëindigd en iedereen zich moest verwijderen. Degenen die op de A12 bleven zitten, zijn aangehouden op overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM). Op dat moment had het openbare-orde-aspect de nadruk. Voor overtreding van de WOM kunnen geldboetes van enkele honderden euro’s worden opgelegd.

Elf personen zijn aangehouden in een busje met bijbehorende aanhanger waarin materialen lagen om de weg te blokkeren. De elf hadden onder meer ‘lock-on’s’ bij zich (buizen waarmee demonstranten zich aan elkaar vastketenen) en ‘Friese ruiters’ (houten wegversperringen). Zij worden verdacht van voorbereidingshandelingen van een wegblokkade (art. 162 WSr).

Een man uit Castricum die op 19 januari is aangehouden op verdenking van meerdere opruiingen en vernieling, is ook op de A12 aangehouden. Het OM had hem eerder een gedragsaanwijzing opgelegd die inhield dat hij daar niet mocht zijn. Overtreding van de gedragsaanwijzing levert een nieuw strafbaar feit op dat aan zijn dossier is toegevoegd. De zeven personen die vorige week een gedragsaanwijzing kregen, hebben zich gehouden aan die gedragsaanwijzing.

Ruim tweehonderd aangehouden demonstranten weigerden aanvankelijk zich te identificeren. Velen hadden ook hun vingers afgeplakt. Daardoor zijn ze later vrijgekomen dan had gekund. De politie moest hen eerst op de foto zetten. De foto’s gaan in dossier en kunnen bij eventueel nieuwe aanhoudingen van deze personen verzwarend werken.

Het OM streeft ernaar de acht personen die verdacht worden van onder meer opruiing (de oproep tot de blokkade), zo snel mogelijk voor de rechter te brengen. Het OM vindt het belangrijk dat er op korte termijn een rechterlijk oordeel komt over hun zaak.

Het OM evalueert zelf ook de aanloop naar de blokkade en wacht daarbij het oordeel van de rechter af. De vraag hoe de overheid zal reageren op nieuwe oproepen om de weg te blokkeren, is vooral een driehoeksaangelegenheid en kan het OM niet op voorhand beantwoorden.