Geldboete van 150.000 euro voor accountantskantoor

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een accountantskantoor in Amsterdam strafbare betrokkenheid bij het openbaar maken van valse jaarrekeningen. Het OM heeft een transactievoorstel van 150.000 euro voorgesteld. Dit voorstel is door het accountantskantoor geaccepteerd.  

Verwijtbaar aandeel

Tijdens een eerder omvangrijk onderzoek naar buitenlandse niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift kwam dit accountantskantoor in beeld. Op 26 april 2021 ging het OM voor dit feitencomplex een transactieovereenkomst aan met de bedrijven Econosto Mideast B.V., Econosto N.V. en ERIKS N.V. Het OM onderzocht daarnaast ook de rol van het accountantskantoor in verband met de bij de Kamer van Koophandel ingediende jaarrekeningen van Econosto Mideast B.V. over de boekjaren 2009 en 2010. Uit dit onderzoek blijkt volgens het OM dat het accountantskantoor verwijtbare betrokkenheid bij de totstandkoming van de jaarrekeningen heeft gehad, die op een essentieel punt in kwalitatief opzicht niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Het OM vindt dit zeer kwalijk.

Transactievoorstel

In het maatschappelijk verkeer moet erop vertrouwd kunnen worden dat een jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Tegelijkertijd ziet het OM voldoende reden om ook deze zaak buitengerechtelijk af te doen. Medewerkers van het accountantskantoor hebben zich meewerkend opgesteld in het strafrechtelijk onderzoek, waardoor het verloop ervan werd bespoedigd. Daarnaast heeft de tuchtrechter zich al uitgesproken over de rol van enkele individuele accountants in het onderzochte feitencomplex. Ook heeft het accountantskantoor een aantal verbetermaatregelen getroffen om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen. Om deze redenen heeft het OM een transactievoorstel gedaan. Het accountantskantoor heeft dit voorstel geaccepteerd. Hiermee wordt strafvervolging voorkomen. Het OM ziet deze transactie als een passende en effectieve afdoening.