Aangifte van mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij Woodbrookers geseponeerd

Op 1 november 2022 heeft Jeugdhulp Friesland aangifte gedaan van mogelijk grensoverschrijdend gedrag en criminele activiteiten bij behandelcentrum Woodbrookers. 

Het onderzoek richtte zich op het verwijt dat er seksueel misbruik zou hebben plaatsgevonden door een vrouwelijk (inmiddels ex) personeelslid van Woodbrookers en een minderjarige cliënt. De politie heeft technisch digitaal onderzoek verricht in gegevensdragers, er zijn meerdere getuigen gehoord en ook de verdachte is gehoord.

Het onderzoek heeft geen wettig en overtuigend bewijs opgeleverd voor de verdenking. De zaak zal worden geseponeerd.

De signalen over criminele activiteiten binnen Woodbrookers zijn volgens het OM onvoldoende om daar strafrechtelijk onderzoek naar op te starten.