Celstraf en rijontzegging geëist voor poging doodslag met bestelbus

In september vorig jaar werd een voetganger geschept door een bestelbus en een winkelpand aan de Dr. Poelstraat in Heerlen ingereden. De voetganger liep diverse verwondingen op. De politie slaagde er in de 25-jarige verdachte uit Heerlen op basis van onder meer beeldmateriaal op te sporen en aan te houden. Vandaag stond hij terecht voor poging doodslag. Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) eiste een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar.

Winkelpand

Op 30 september 2022 rond de klok van 20.50 uur, was de verdachte onderweg met zijn werkbus. Naast hem zat zijn vriendin. Op het moment dat de verdachte een zebrapad naderde, ter hoogte van de Dr. Poelstraat, stak het slachtoffer over. De verdachte verleende voorrang. Op enig moment heeft de verdachte de overstekende voetganger herkend. Hij gaf op het moment dat deze man voor zijn werkbus kwam gas en reed hem daarna rechts haaks het winkelpand in. Vervolgens is hij weggereden.

Levensgevaarlijke situatie

De officier van justitie op zitting: “De verdachte is door het slachtoffer lastig gevallen en bedreigd. Die bedreigingen hebben zich ook afgespeeld in de persoonlijke levenssfeer en directe omgeving van de verdachte. Met als gevolg dat de verdachte zich thuis niet meer veilig voelde. Er zijn doodsbedreigingen geuit en vernielingen gepleegd. Het inrijden op het slachtoffer door de verdachte was een impulsieve daad naar aanleiding van een toevallige ontmoeting op de betreffende plek. De verdachte geeft daarbij aan dat toen hij het slachtoffer zag, hij niet meer kon omgaan met de situatie. Hij kon niet meer nadenken en/of zichzelf kalmeren en verloor de controle over zijn handelen. Daarmee heeft hij het slachtoffer, zijn vriendin en zichzelf in gevaar gebracht en een levensgevaarlijke situatie veroorzaakt.”

De officier van justitie acht de bovengenoemde eis ‘passend en geboden’. Ook vorderde de officier de door de reclassering geadviseerde voorwaarden, zoals onder meer ambulante behandeling en een meldplicht.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak.