Actievoerders A12 aangehouden, niet vervolgd

De politie heeft vanmiddag honderden actievoerders aangehouden die de Utrechtsebaan blokkeerden. Actievoeren op deze locatie is door de burgemeester verboden, de actievoerders plegen daarom een strafbaar feit. Daar wordt met hun aanhouding een einde aan gemaakt. Maar gelet op het verder vreedzame karakter van de blokkade, zullen de meesten van hen daarvoor niet worden vervolgd.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Foto: Politie / Foto: Politie

De burgemeester van Den Haag faciliteert ruimhartig demonstraties in Den Haag, maar heeft dat op de A12 verboden. Wie toch deelneemt aan de blokkade, pleegt dus een strafbaar feit: overtreding van de Wet openbare manifestaties.

Dit is echter een gering strafbaar feit. Zover de actievoerders zich verder vreedzaam hebben gedragen (en inmiddels is uit eerdere blokkades gebleken dat dit meestal het geval is) ziet het Openbaar Ministerie geen meerwaarde in strafvervolging. Het belangrijkste doel van de aanhoudingen – namelijk beëindiging van het strafbare feit, de blokkade – is immers al bereikt.

Dit geldt nadrukkelijk niet voor actievoerders die zich schuldig maken aan andere strafbare feiten, zoals bekladding, vernieling, belediging, opruiing, verzet, verkeersgevaarlijk gedrag of geweld. Zij zullen worden overgebracht naar het hoofdbureau van politie, waar hun zaak verder wordt beoordeeld.

Eerdere aanhoudingen

In januari en maart zijn bij acties op de Utrechtsebaan ook veel demonstranten aangehouden, in totaal ruim 1450. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels besloten dat ook de meesten van hen niet vervolgd worden. Voor zover zij zich vreedzaam hebben gedragen en geen andere strafbare feiten hebben gepleegd, ziet het Openbaar Ministerie geen meerwaarde in een strafproces.

Deze blokkades van januari en maart leverden, toen die eenmaal een feit waren, geen gevaar meer op voor de verkeersveiligheid, omdat de politie ad hoc maatregelen wist te treffen. Bij eerdere blokkades in 2021 en 2022 was dat anders. Voor strafbare feiten die daarbij zijn gepleegd is wel vervolging ingesteld. Begin dit jaar heeft de rechtbank in Den Haag hiervoor actievoerders veroordeeld. Andere zaken lopen nog bij de rechtbank.