Bankhelpdeskfraudeurs horen strafeis officier

Medio december 2022 publiceert politie Noord-Nederland een persbericht waarin zij aandacht vraagt voor het fenomeen ‘bankhelpdeskfraude’, een vorm van criminaliteit waarbij veelal ouderen slachtoffer worden van oplichting. Fraudeurs die zich voordoen als bankmedewerkers en op geraffineerde wijze slachtoffers bewegen om samen ‘veiligheidsproblemen’ op te lossen, waarna geldbedragen worden overgeboekt of met de weggenomen pinpassen geld wordt gepind. De politie roept het grotere publiek op om alert te zijn voor deze vorm van oplichting.

De officier: “Zou dit de verklaring kunnen zijn voor wat er uiteindelijk op 2 januari 2023 gebeurt, als de drie verdachten bij de latere aangever in Beetsterzwaag hun slag slaan?”
De aangever, een 83 jaar oude klant van de Rabobank, vertrouwt het bezoek dat hij kreeg van een bankmedewerker niet, belt zijn zoon en die onderneemt actie. Een oplettende getuige noteerde een kenteken van een auto en later die dag kan de politie de auto aan de kant zetten en drie verdachten aanhouden. Het geld dat zij met de pinpas van de aangever hebben gepind treft de politie aan in de auto, als ook een uit het huis weggenomen geldkistje en camera.

 “Dit is de start van een onderzoek dat later, zo blijkt, onderdeel wordt van diverse onderzoeken die in Noord-Nederland lopen naar bankhelpdeskfraude”, aldus de officier.

Het onderzoek brengt precies aan het licht hoe de modus operandi is van deze verdachten. Zij werken in georganiseerd verband en weten onderling van elkaar wat er gaande is en wat hun rol is. De officier: “Er is een rijder, iemand die de woning binnengaat met zijn verhaal en iemand die de contacten met de opdrachtgever onderhoudt.

Op de tenlastelegging staan 15 feiten van bankhelpdeskfraude waarvan de drie mannen van 18, 19 en 24 jaar uit de provincie Gelderland worden verdacht. De Rabobank heeft in alle gevallen de schade vergoed. De bank becijfert de schade op in totaal ruim 108.000 euro. “Je kunt zeggen dat de kwestie daarmee is opgelost, maar vergeet niet dat wij met z’n allen meebetalen aan wat de bank vergoedt. Doordat de kosten voor de bank omhoog gaan, gaan de kosten voor alle klanten ook omhoog”, stelt de officier. Maar erger vindt hij nog de ontstane gevoelens van onveiligheid bij deze hoogbejaarde slachtoffers. “Velen voelen zich niet meer veilig in hun eigen huis, anderen zijn het vertrouwen in de medemens kwijt.”

De officier is van oordeel dat de drie verdachten, waarvan één minderjarig was ten tijde van het plegen van de strafbare feiten, zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting en diefstal . “Zij hebben, na een goede voorbereiding, samen een groot aantal ouderen beroofd van hun geld en soms ook van goederen. Daarmee hebben zij ruim 108.000 euro schade toegebracht en door hun criminele praktijken grote gevoelens van onveiligheid veroorzaakt bij de slachtoffer.”

De officier eist tegen de minderjarige verdachte onvoorwaardelijke jeugddetentie van 100 uur met aftrek van voorarrest. Daarnaast een werkstraf van 150 uur en zes maanden jeugddetentie voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar met voorwaarden.

De 19-jarige verdachte hoorde in het kader van het toepassen van ASR een onvoorwaardelijke jeugddetentie van 66 dagen met aftrek tegen zich eisen. Voor hem eist de officier ook zes maanden jeugddetentie voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een werkstraf van 180 uur.

De 24-jarige zou wat de officier betreft 106 dagen onvoorwaardelijke gevangenisstraf moeten krijgen, met aftrek, ook een werkstraf van 150 uur en zes maanden gevangenisstraf geheel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Achtergrond

Van de politie Noord-Nederland: Wat is bankhelpdeskfraude?
Bij bankpashelpdeskfraude bellen fraudeurs mensen thuis op en doen zich voor als bankmedewerkers. Ze maken het slachtoffer wijs dat hun bankrekening niet meer veilig is. De fraudeurs bewegen slachtoffers om software te installeren op hun computer waardoor de fraudeurs op afstand mee kunnen kijken op de computer en/of handelingen kunnen uitvoeren. Daarna volgt bijvoorbeeld de vraag om het hele banksaldo met één of meer overboekingen zogenaamd ‘veilig te stellen op een kluisrekening’. Dat is dan uiteraard een rekening van de oplichter. In andere gevallen komt er zogenaamd iemand van de bank de pinpas ‘met spoed’ bij hen thuis ophalen en wordt de pincode ontfutseld. Daarna wordt het geld snel weg gepind.

Waar moet ik op letten?
Onthoud dat een bank nooit naar het saldo van een bankrekening zal vragen, ook niet als controlevraag. Ook zal een bank nooit vragen om geld over te maken naar een andere rekening, ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan namelijk niet. Ook zal een bank nooit vragen om antivirus of andere software te installeren. Weet dat een bank haar klanten nooit onder druk zal zetten om zo snel mogelijk te handelen. Komt een leidinggevende aan de lijn of word je teruggebeld door een zogenaamde collega? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit want meestal werkt de beller niet alleen.

Wat kan ik doen als ik gebeld word?
Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: verbreek de verbinding. Bel daarna zelf je bank via een algemeen bekend nummer en wacht tot je iemand aan de lijn krijgt. Op deze manier kun je controleren of datgene wat is verteld wel klopt.