Openbaar Ministerie Limburg verhuist binnenkort naar Sint Annadal

Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) verhuist binnen Maastricht van het huidige kantoorgebouw aan de Avenue Céramique naar Sint Annadal. Het OM en de rechtbank delen daar vanaf 2 oktober aanstaande een gebouw.

Samen onder één dak

De zittende magistratuur (De Rechtspraak) en de staande magistratuur (Het Openbaar Ministerie) vormen in Nederland samen de rechterlijke macht. Het is logisch en gebruikelijk dat deze zittende en staande magistratuur samen onder één dak zitten. Dat was ook zo in Limburg. Het OM was tot 2014 gevestigd in het gerechtsgebouw aan Sint Annadal. Deze gezamenlijke behuizing werd toen te krap. Het OM besloot daarom te verhuizen naar het gebouw van Rijkswaterstaat aan de Avenue Céramique. Inmiddels is er in het gebouw van de rechtbank weer voldoende ruimte beschikbaar voor het OM.

Efficiënt

Het werken onder één dak, is niet alleen efficiënt bij relatief korte zittingen, maar scheelt bijvoorbeeld ook aanzienlijk in reisbewegingen. Bovendien verloopt de uitwisseling van stukken en dossiers ook soepeler en veiliger wanneer beide organisaties in één gebouw werken.

Toekomstige nieuwbouwlocatie

De rechtbank Limburg is al enige tijd samen met het OM op zoek naar een nieuwbouwlocatie in Maastricht. De rechtbank en het OM stonden voor de keuze Annadal te verbouwen voor een langere duur met hoge kosten of te kiezen voor de kortere termijn met lagere kosten, waarna nieuwbouw in Maastricht zou volgen. Uit vooronderzoek bleek dat om voor die langere termijn ‘samen te kunnen wonen’ in de locatie Annadal er ingrijpend moest worden verbouwd om te kunnen voldoen aan de eisen voor een eigentijds kantoorconcept. Overlast voor personeel en hoge investeringen lagen ten grondslag aan het besluit te kiezen voor een snellere, goedkopere verbouwing en inhuizing met minder overlast. En daarnaast nieuwbouw te realiseren die bedacht is als modern gerechtsgebouw en beter bereikbaar is in Maastricht met het openbaar vervoer. De realisatie van de nieuwbouw neemt nog de nodige jaren in beslag. In de tussentijd is de locatie Annadal beperkt verbouwd en geschikt gemaakt voor de inhuizing van het OM. De verwachting is over circa zeven jaar te verhuizen naar een nieuwbouwlocatie.

Vanaf 2 oktober 2023 is het Openbaar Ministerie Limburg gehuisvest op het volgende adres: Sint Annadal 1, 6214 PA Maastricht (Rechtbank Limburg, locatie Maastricht).