OM start onderzoek tegen DuPont/Chemours

Op 4 september 2023 overhandigde advocaat Bénédicte Ficq namens circa 2400 mensen een aangifte aan het Openbaar Ministerie (OM) tegen het chemiebedrijf DuPont/Chemours in Dordrecht. De aangifte is gericht tegen het bedrijf en de leidinggevenden en gaat over het opzettelijk in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater brengen van schadelijke PFAS-stoffen gedurende de periode van 1967 tot nu. Naar aanleiding van deze aangifte en een recente Zembla-uitzending heeft het OM besloten een strafrechtelijk onderzoek tegen DuPont/Chemours te starten. Het strafrechtelijke onderzoek zal worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de DCMR Milieudienst Rijnmond, Politie en de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Strafrechtelijke onderzoeken tegen DuPont/Chemours

Het onderzoek richt zich op mogelijk schadelijke effecten van PFOA-uitstoot op mens en milieu in de omgeving van het fabrieksterrein in de periode tot en met 2012. In het kader van dat onderzoek wordt ook bekeken of er sprake is van strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leidinggevenden van het bedrijf. In een later stadium wordt besloten of ook handelingen met GenX (net als PFOA ook een vorm van PFAS en de opvolger van PFOA) in de periode na 2012 zullen worden onderzocht. Het onderzoek wordt gefaseerd aangepakt en is zowel feitelijk als juridisch zeer complex. Het OM heeft tijd nodig om grondig onderzoek te doen. Afronding van het onderzoek is niet binnen een jaar te verwachten.

Er loopt al een strafrechtelijk onderzoek tegen DuPont/Chemours en dit onderzoek bevindt zich in de afrondende fase. Het onderzoek richt zich op mogelijke blootstelling van werknemers van DuPont/Chemours aan te hoge concentraties PFOA in de periode tot en met 2012.

Los van deze twee onderzoeken wordt ook een aantal incidenten onderzocht waarbij mogelijk sprake is van overtreding van milieuregelgeving door het bedrijf.

Maatschappelijke zorg

Al jaren worden er in Nederland vragen gesteld over het gebruik van PFAS door DuPont/Chemours. Op 15 juni jl. stelde het programma Zembla in de uitzending ‘De PFAS-doofpot’ dat DuPont/Chemours al decennialang de gevolgen van PFAS voor mens en milieu verzwijgt. Ook uit de recente aangifte blijkt dat er sprake is van grote maatschappelijke zorg over (de gevolgen van) het gebruik van PFAS door dit bedrijf.